English Thứ Sáu, 18-10-2019, 18:21 (GMT+7)
 
 Tàu thủy

Tàu thủy

BAN QUẢN LÝ CẢNG VÀ CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

(Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)

ĐT thường trực: 055 - 3626431; Fax: 055 - 3626138

 Địa chỉ Email: dangkyve.csk@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------

​- LỊCH CHẠY TÀU TUYẾN ĐẢO LỚN - ĐẢO BÉ

LỊCH CHẠY TÀU TUYẾN SA KỲ - LÝ SƠN