English Thứ Tư, 29-01-2020, 23:49 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117567965
Đang online: 161

Tất cả các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ trực ban 24/24 giờ để ứng phó với bão, lũ

Đăng ngày: 09/11/2019; 363 lần đọc

Để chủ động ứng phó hiệu quả với bão số 6 và các tình huống thiên tai khi có mưa, lũ, ngày 09-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính có công văn​ yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các tổ chức Chính trị - Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Công điện, công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về ứng phó với bão số 6. 

Dừng các cuộc họp chưa cần thiết (từ ngày 09/11/2019 đến hết ngày 12/11/2019) để tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 6, tổ chức khắc phục hiệt hại do mưa, bão gây ra theo các phương án đã được duyệt.

Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chủ động thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo Phương án Ứng phó thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 05/QĐ-PCTTTKCN ngày 05/9/2019.

Các Sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai (mưa lũ) trên địa bàn tỉnh.

Tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi phải nghiêm túc thực hiện chế độ trực ban 24/24 giờ và chế độ thông tin báo cáo trong mùa mưa, bão chính vụ năm 2019, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác trực ban khi có thiên tai xảy ra.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích