English Thứ Hai, 18-11-2019, 23:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112641758
Đang online: 197

Tập trung thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019

Đăng ngày: 16/10/2019; 551 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, các đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019.

 

Theo đó, về thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cơ quan trong công tác quản lý thu, tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và các nhiệm vụ thu NSNN, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019 do HĐND tỉnh giao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3786/UBND-KT ngày 04/7/2019 về việc nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác thu ngân sách nhà nước trong thời gian đến và Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 222/TB-UBND ngày 13/9/2019 về đánh giá tình hình thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2019.

 

Về chi ngân sách, các sở ngành, địa phương tập trung điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách, nhất là các khoản chi cho công tác an sinh xã hội để đảm bảo chi đúng đối tượng, kịp thời theo quy định; công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước và kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền cắt giảm, điều chỉnh các khoản chi chưa thật sự cần thiết; thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ kỷ niệm. Hạn chế việc bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài,… (phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán giao), cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản (trừ các công trình có ý nghĩa quan trọng, dự án nhóm A).

 

Quản lý, sử dụng dự phòng ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, tập trung cho các nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh đặc biệt là xử lý phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và một số nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh.

 

Các địa phương chủ động bố trí nguồn dự phòng ngân sách địa phương và Quỹ Dự trữ tài chính (đối với cấp tỉnh) để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi theo quy định tại Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Trường hợp các địa phương có mức độ thiệt hại lớn, nếu phần ngân sách địa phương đảm bảo vượt quá nguồn lực của địa phương (gồm 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cấp huyện, cấp xã)), ngân sách tỉnh sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá nguồn lực của địa phương để thực hiện.

 

Đối với ngân sách cấp tỉnh: Sở Tài chính chủ động rà soát và kịp thời tham mưu UBND tỉnh phương án điều hành chi ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách; đối với các khoản kinh phí bố trí trong năm 2019 chưa thực hiện được hoặc còn thừa, phải hủy dự toán, nộp trả ngân sách; không điều chỉnh mục đích sử dụng khác, trừ trường hợp cần thiết phải thực hiện trong năm 2019 khi có ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Trường hợp dự kiến thu NSĐP giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao, địa phương phải chủ động xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối NSĐP.

 

Đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, kể cả chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia. Hết năm ngân sách, chỉ được phép chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện những khoản dự toán chi chưa thực hiện được hoặc chưa chi hết theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật NSNN năm 2015; khoản 5, Điều 1 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ. Số còn lại sẽ hủy dự toán. Tỉnh không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung để đảm bảo cho các khoản chi này. Các huyện, thành phố phải chủ động bố trí ngân sách huyện, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn trong năm 2020.

 

Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công; thúc đẩy cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo tinh thần các Nghị quyết: Số 18-NQ/TW số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đối, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn,...

 

                                                                                                  T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích