English Thứ Sáu, 24-05-2019, 10:18 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95884353
Đang online: 263

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Đăng ngày: 13/04/2018; 397 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình công tác Quý I/2018 và tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ Quý II/2018 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. 

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND huyện Mộ Đức và các địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung hỗ trợ, tháo gỡ ​khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án Trang trại bò sữa Vinamilk; dự án chuỗi nông nghiệp công nghệ cao OFB; dự án sản xuất rau, củ, quả dược liệu công nghệ cao Mộ Đức…; chương trình phát triển cây gai xanh AP1 ở một số địa phương triển khai thực hiện đúng tiến độ, sớm hoàn thành dự án; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện và đề xuất, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc.

 

Đồng thời, khẩn trương, tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, động vật thủy sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018; Công văn số 1507/UBND-NNTN ngày 22/3/2018 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1713/UBND-NNTN ngày 03/4/2018 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc.

 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, cháy rừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/3/2018; chủ động đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích