English Thứ Hai, 19-08-2019, 13:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107132615
Đang online: 100

Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II thuộc lĩnh vực nông nghiệp

Đăng ngày: 13/04/2018; 410 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình công tác Quý I/2018 và tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ Quý II/2018 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. 

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND huyện Mộ Đức và các địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung hỗ trợ, tháo gỡ ​khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án Trang trại bò sữa Vinamilk; dự án chuỗi nông nghiệp công nghệ cao OFB; dự án sản xuất rau, củ, quả dược liệu công nghệ cao Mộ Đức…; chương trình phát triển cây gai xanh AP1 ở một số địa phương triển khai thực hiện đúng tiến độ, sớm hoàn thành dự án; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện và đề xuất, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc.

 

Đồng thời, khẩn trương, tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, động vật thủy sản theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018; Công văn số 1507/UBND-NNTN ngày 22/3/2018 về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1713/UBND-NNTN ngày 03/4/2018 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng trên gia súc.

 

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phòng, chống hạn hán, cháy rừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/3/2018; chủ động đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích