English Chủ Nhật, 16-12-2018, 01:08 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 84033682
Đang online: 116

Tập trung thực hiện các nhóm giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Đăng ngày: 10/08/2018; 202 lần đọc

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đề ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhóm giải pháp trong báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Tiếp tục rà soát lại các chương trình, dự án trọng tâm có tính đột phá trong việc nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững để đầu tư có hiệu quả; bên cạnh đó cần rà soát, đề x​uất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới những chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Huy động các nguồn lực để đầu tư thực hiện Đề án.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất, thu mua, chế biến sản phẩm cho nông dân, đảm bảo các bên cùng bình đẳng, cùng có lợi.

 

Trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp cần phải được thường xuyên đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm để điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế trên cơ sở xây dựng một hệ thống giám sát, đánh giá và tham vấn thông tin phản hồi từ các bên liên quan, nhất là từ các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án, các sở ngành, địa phương.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh có chính sách và thủ tục cho vay thuận lợi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nông dân tiếp cận được với nguồn tín dụng ưu đãi.

 

Qua 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng toàn ngành tăng bình quân 6,3%/năm, cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng lâm nghiệp và thủy sản. Trong cơ cấu nội bộ nông nghiệp, tỷ trọng trồng trọt giảm, tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ tăng lên.

 

Cơ cấu cây trồng, mùa vụ được chuyển dịch theo hướng tích cực; nhiều quy trình kỹ thuật tiên tiến được áp dụng vào sản xuất đã góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Giá trị sản phẩm thu được/ha đất canh tác cây trồng tăng dần qua các năm. Bước đầu hình thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hoá theo mô hình cánh đồng lớn. Một số sản phẩm nông, lâm, thủy sản phát triển nhanh như bò thịt, cây nguyên liệu giấy, sản lượng khai thác thủy sản... đang trở thành hàng hóa chủ lực của tỉnh.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng bộc lộ những hạn chế, khó khăn như chuyển dịch cơ cấu kinh tế của ngành nông nghiệp vẫn chưa tạo được sự chuyển biến rõ rệt, chưa thật sự vững chắc, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu, sự tác động của thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; Các doanh nghiệp, các tổ chức đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn chưa nhiều; chưa tạo lập được mối liên kết trong sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân để tạo ra chuỗi giá trị gia tăng; Một số địa phương còn lúng túng trong việc định hướng, xác định mục tiêu, sản phẩm chủ lực, chuỗi giá trị của các loại sản phẩm, tạo lập mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích