English Thứ Năm, 18-07-2019, 17:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103024883
Đang online: 127
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Tập trung nguồn lực, thời gian cho cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

Đăng ngày: 14/05/2019; 304 lần đọc

Để tạo bứt phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quan tâm, ưu tiên, tập trung thời gian, nguồn lực cho cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên cơ sở bám sát định hướng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2019, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Chiều 14-5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 4 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2019.

 

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ tại hội nghị cho biết, những tháng đầu năm 2019, các Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện đánh giá tác động 177 TTHC quy định tại 38 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành, địa phương thẩm định, thẩm tra 109 TTHC quy định tại 37 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

 

Các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định công bố gần 13.400 TTHC được quy định tại 132 văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

 

Năm 2019, công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021. Các bộ, ngành đã trình ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh (đạt 110,6%, vượt 10,6% so với yêu cầu); đã trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành (đạt 136,5, vượt 36,5% so với yêu cầu); giúp tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương trên 6.300 tỷ đồng.

 

nb4-14052019.jpg

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi

 

Cũng theo Văn phòng Chính phủ, đến nay 100% các văn phòng bộ, địa phương đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo đúng chỉ đạo. Hiện 53/63 tỉnh, thành phố đã thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh để tiếp nhận và giải quyết TTHC.

 

Đa số các địa phương đã nâng cấp Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh. Tuy nhiên, qua khảo sát đánh giá cho thấy, Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh với vai trò là hệ thống duy nhất vừa thực hiện vai trò tiếp nhận, giải quyết TTHC trực tuyến và là hệ thống một cửa điện tử, nhưng Cổng của nhiều địa phương chưa đáp ứng được các yêu cầu như chưa tích hợp ký số trong quá trình giải quyết TTHC (vẫn phải in, trình giấy); chức năng thanh toán trực tuyến còn hạn chế, chưa đáp ứng đa dạng các nhu cầu thực hiện. Hệ thống thông tin một cửa điện tử chưa triển khai đầy đủ, toàn diện đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn,…

Về tình hình thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, đến nay 100% các bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản với Trục liên thông văn bản quốc gia; 68/95 bộ, ngành, địa phương đã sử dụng máy chủ bảo mật dùng riêng; 27/95 đơn vị đang sử dụng máy chủ dùng chung do Văn phòng Chính phủ cung cấp. Từ ngày 12/03 đến ngày 10/05 có trên 28.000 văn bản gửi và gần 79.700 văn bản nhận trên Trục liên thông quốc gia.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, Văn phòng Chính phủ đã đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II/2019 với yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục đưa kết quả cải cách TTHC đi vào cuộc sống, thiết thực phục vụ nhân dân.

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích