English Chủ Nhật, 15-09-2019, 15:17 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên

Đăng ngày: 19/08/2019; 559 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh và các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát toàn bộ các công việc còn lại của dự án; trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo các Chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan  đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2019.

Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh và các huyện chủ động đề xuất với Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi để được hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ kỹ thuật đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoàn thành các hoạt động của dự án như đã cam kết tại Hiệp định tài trợ.

 

                                                                 V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của ngành; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 01/10/2019 để xem xét, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2030; trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/9/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích