English Thứ Năm, 14-11-2019, 08:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112370886
Đang online: 257

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Đăng ngày: 01/08/2019; 487 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Theo đó, đối với kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019: Yêu cầu các Chủ đầu tư đến ngày 30/9/2019 phải giải ngân 90% kế hoạch vốn. Trường hợp dự án không hoàn thành tỷ lệ giải ngân này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan và điều chuyển vốn sang dự án khác đang cần vốn và có tiến độ giải ngân đạt tỷ lệ cao.

 

Đối với kế hoạch vốn năm 2019: Đến ngày 30/9/2019, dự án giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn, UBND tỉnh sẽ điều chuyển vốn sang dự án khác; dự án giải ngân dưới 30% thì không bố trí kế hoạch năm 2020 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2019 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ. Các dự án có phát sinh vướng mắc, không giải ngân được thì phải điều chuyển vốn nội bộ trong tháng 8/2019.

 

Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công hiệu quả, kịp thời theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 7782/BTC-ĐT ngày 08/7/2019, UBND tỉnh yêu cầu các Chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế, dự toán, các thủ tục đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; đẩy nhanh tiến độ đấu thầu và ký hợp đồng gửi tới Kho bạc Nhà nước để giải ngân vốn; tập trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng dự án sớm bàn giao mặt bằng; đẩy nhanh việc tổ chức nghiệm thu ngay khi dự án, công trình có khối lượng hoàn thành, phối hợp với nhà thầu, đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ để gửi Kho bạc Nhà nước làm cơ sở thanh toán vốn đầu tư, tránh dồn khối lượng vào những ngày cuối năm; thu hồi vốn tạm ứng đảm bảo theo đúng quy định hiện hành; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đúng thời gian, chính xác về số liệu, đầy đủ các vướng mắc ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn và đề xuất giải pháp để UBND tỉnh xem xét, xử lý và điều hành ngân sách linh hoạt, nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở báo cáo giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 của Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi đến hết ngày 30/9/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (lần 1) nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết và vốn quỹ đất.

 

Trong quá trình xây dựng kế hoạch vốn năm 2020: Tham mưu UBND tỉnh không bố trí kế hoạch vốn cho các dự án đến ngày 30/9/2019 giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2019.

 

                                                                           V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan thực hiện đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3881/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 31/10/2019 về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình; trực tiếp báo cáo Bộ theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Phổ chủ trì, nghiên cứu kiến nghị của Nhà đầu tư tại Văn bản số 06/2019/CV-KB ngày 04/11/2019 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Du lịch Quốc Tế King Bay về báo cáo vướng mắc khi triển khai Dự án và kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp đối với nội dung lập thủ tục bổ sung kế hoạch sử dụng đất của địa phương, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan; đồng thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích