English Thứ Ba, 10-12-2019, 12:22 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114071619
Đang online: 270

Tập trung cao độ triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh

Đăng ngày: 12/04/2019; 1976 lần đọc
Địa chất đặc biệt của Lý Sơn là điểm nhấn của Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo​ Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh về triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh năm 2019.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hồ sơ đệ trình UNESCO

 

Năm 2019 là mốc thời gian rất quan trọng, nhất là thời hạn hoàn thành Hồ sơ vào tháng 11/2019; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành công viên trên thực địa và đón Đoàn chuyên gia UNESCO sang thẩm định vào tháng 4/2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng yêu cầu Cơ quan Thường trực và các thành viên Ban Quản lý tiếp tục nỗ lực, tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành, địa phương liên quan triển khai tốt Kế hoạch xây dựng Công viên năm 2019 đã phê duyệt tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 21/3/2019.

 

Phó Chủ tịch lưu ý, Cơ quan Thường trực Ban Quản lý khẩn trương phối hợp với Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hồ sơ đệ trình UNESCO, bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng thời hạn quy định (tháng 11/2019). Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố lựa chọn địa điểm, mặt bằng lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn, điểm dừng chân, pano, thuyết minh tại từng điểm địa chất (87 điểm); bố trí mặt bằng để xây dựng mới hoặc chọn trụ sở, công trình xây dựng hiện có tại các huyện, thành phố để cải tạo hoặc kết hợp (dùng chung) làm Trung tâm thông tin (năm 2019 triển khai tại 04 Trung tâm tại huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Đức Phổ và Trà Bồng).

 

Đồng thời, thiết lập quan hệ đối tác giữa Công viên với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là Trường Đại học Phạm Văn Đồng; các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị di sản, di tích, du lịch, lữ hành; các cơ sở sản xuất sản phẩm đặc trưng, thủ công, mỹ nghệ có giá trị cao về thẩm mỹ và thu hút du lịch để hợp tác triển khai các nhiệm vụ phù hợp theo Kế hoạch.

 

Xúc tiến các hoạt động truyền thông về công viên địa chất. Kế hoạch truyền thông phải nêu bật chủ đề, triển khai phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là người dân, các em học sinh, sinh viên, du khách; bảo đảm người dân trong khu vực Công viên được tiếp cận thông tin, có hiểu biết về Công viên theo tiêu chí đánh giá của UNESCO. Chuẩn bị kỹ và tổ chức tốt Hội nghị quốc tế về Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh (tháng 6/2019). Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo tiến độ và đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ Kế hoạch đúng thời hạn.

 

Kiện toàn nhân sự Ban Quản lý Công viên

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các địa phương trong phạm vi công viên địa chất tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng người làm việc, bảo đảm thẩm quyền đủ mạnh để ra quyết định, tạo điều kiện để Ban Quản lý, Cơ quan Thường trực Ban Quản lý chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ dựa trên kết quả cuối cùng.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh cũng đề nghị UBND tỉnh bổ sung từ 8 đến 10 chỉ tiêu lao động để điều động hoặc hợp đồng làm việc tại Ban Quản lý, đáp ứng yêu cầu công việc theo khuyến nghị của các chuyên gia UNESCO. Trước mắt, Ban Quản lý thuê chuyên gia, người có năng lực để triển khai ngay các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch năm 2019. Sau khi hoàn thành Hồ sơ và vận hành ổn định Công viên sẽ tính đến phương án hình thành Ban Quản lý có tư cách pháp nhân độc lập, quản lý, vận hành Công viên theo chủ trương và sắp xếp bộ máy, biên chế các cơ quan của tỉnh. Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bàn bạc, đề xuất cụ thể trước ngày 01/5/2019.

 

Tạo điều kiện để thành viên tham gia tích cực vào các hoạt động của Ban Quản lý

 

Để đảm bảo hoạt động của Ban Quản lý được thuận lợi, Phó Chủ tịch yêu cầu các Sở, ban ngành có người tham gia Ban Quản lý tạo điều kiện tốt nhất để thành viên tham gia tích cực vào các hoạt động của Ban Quản lý; quan tâm phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Quan lý triển khai các nhiệm vụ xác định tại Kế hoạch xây dựng Công viên năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

Thống nhất đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Công ty CP ĐTPT Đoàn Ánh Dương về việc đặt Trung tâm Thông tin của tỉnh về Công viên địa chất toàn cầu tại khu vực Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, phần thiết chế do Công ty xây dựng.

 

Ngoài ra, Phó Chủ tịch cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố trong phạm vi Công viên tăng cường công tác truyền thông, bảo đảm cán bộ, công chức và người dân biết được thông tin tổng quan về Công viên và ít nhất phải biết rõ giá trị điểm địa chất có trên địa bàn (trong tổng số 87 điểm địa chất toàn tỉnh). Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Quản lý lựa chọn địa điểm, mặt bằng, công trình, trụ sở sẵn có (nhà sinh hoạt văn hoá, thư viện, trường học ....) để lắp đặt hệ thống thông tin tại mỗi điểm địa chất, thiết lập Trung tâm thông tin của Công viên.  Chỉ đạo công tác phân loại, thu gom, xử lý rác; dọn dẹp vệ sinh, cảnh quan môi trường tại địa phương, nhất là tại các điểm địa chất có trên địa bàn – đây là vấn đề rất lớn mà các chuyên gia UNESCO đã nhiều lần cảnh báo, nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc xét duyệt Hồ sơ sau này. Đồng thời, cử 01 người có trách nhiệm, phù hợp để giữ mối liên hệ, thường xuyên phối hợp, tham gia các hoạt động của Ban Quản lý tại địa phương, nhất là việc lắp đặt hệ thống thông tin tại mỗi điểm địa chất, thiết lập Trung tâm thông tin của Công viên, trong đó có tính đến việc giao nhiệm vụ quản lý các điểm địa chất, Trung tâm thông tin sau khi hình thành.

 

Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Công ty CP ĐTPT Đoàn Ánh Dương và các đơn vị khác cũng sẽ tham gia cùng Ban Quản lý với tư cách là đối tác của Công viên quan tâm phối hợp, hỗ trợ Cơ quan Thường trực Ban Quản lý tổ chức các hoạt động nghiên cứu, hội nghị, hội thảo, đào tạo, huấn luyện, truyền thông, giáo dục cộng đồng và những sáng kiến hợp tác khác mà các bên có chuyên môn, lợi thế; có mong muốn đóng góp vào tiến trình xây dựng Công viên vì mục tiêu phát triển bền vững.

 

                                                                                                Lam Uyên​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích