English Thứ Ba, 21-08-2018, 07:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77276273
Đang online: 95

Tập huấn ứng dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước

Đăng ngày: 13/06/2018; 113 lần đọc

Sáng 13-6, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, văn thư các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị tập huấn lần này, các học viên được p​hổ biến các kiến thức về chữ ký số và hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm chữ ký số. Tìm hiểu về cấu hình hệ thống của phần mềm, ký số tài liệu PDF, ký số trên phần mềm eOffice…

Việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, bảo mật thông tin trong hoạt động tác nghiệp giữa cơ quan Nhà nước với tổ chức và công dân trên môi trường mạng; từng bước tích hợp chữ ký số vào các phần mềm ứng dụng như: Hệ thống thư điện tử, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến... góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh.

Đ.Thiện


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tổng hợp tình hình thực hiện dự án BT của tỉnh; đề xuất việc duy trì loại hợp đồng BT trong hình thức đầu tư PPP theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5589/BKHĐT-QLĐT ngày 14/8/2018; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 28/8/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp kèm theo Công văn số 5565/BKHĐT-QLKTTW ngày 14/8/2018; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) và UBND tỉnh theo thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2018 và đề xuất dự toán năm 2019, kế hoạch  tài chính – ngân sách nhà nước 2019 – 2021 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9478/BTC-QLN ngày 08/8/2018. Thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 20/8/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án dầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 746/TTr-BQLDDCN ngày 13/8/2018 tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, Thời gian hoàn thành trước ngày 21/8/2018.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích