English Thứ Tư, 11-12-2019, 12:19 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114162129
Đang online: 274

Tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước

Đăng ngày: 23/11/2019; 278 lần đọc

Sáng 23-11, Kho bạc Nhà nước tổ chức hội nghị tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước cho Chủ tài khoản và Kế toán trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước giao dịch qua Kho bạc Nhà nước.

Hội nghị nhằm giới thiệu quy trình giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, hướng dẫn sử dụng chương trình dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử KBNN, triển khai ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi.

sn2-23112019.jpg

 

Việc giao dịch điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước sẽ giúp các đơn vị giảm chi phí và thời gian đi lại, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

                                                                            V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 876/BKHCN-VP ngày 03/12/2019 về việc thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích