English Thứ Sáu, 28-02-2020, 14:50 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119834604
Đang online: 321

Tập huấn nghiệp vụ quản lý, điều hành chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tại Nghĩa Hành

Đăng ngày: 06/09/2019; 537 lần đọc

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển HTX, các doanh nghiệp vừa và nhỏ) để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ du lịch có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, trong 2 ngày 5 và 6/9/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý, điều hành chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tại huyện Nghĩa Hành. 

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ cơ sở kỹ năng tuyên truyền, hỗ trợ các chủ thể tham dự OCOP và nghiệp vụ quản lý nhà nước liên quan trong qu​á trình thực hiện OCOP. Về phía các chủ thể sau lớp tập huấn họ sẽ nắm rõ được các vấn đề như, khái niệm cơ bản về cộng đồng và phát triển cộng đồng, sản phẩm OCOP, tổ chức kinh tế OCOP và chu trình OCOP.

 

Theo đó, người dân khởi đầu chu trình bằng việc xây dựng và đệ trình ý tưởng sản phẩm cho hệ thống OCOP. Khi ý tưởng sản phẩm được xem xét, lựa chọn, được hướng dẫn xây dựng phương án kinh doanh và đệ trình hệ thống OCOP. Trong quá trình triển khai phương án kinh doanh, tùy mức độ đơn giản hay phức tạp và điều kiện sẵn có, một sản phẩm có thể nhận được một hoặc nhiều hỗ trợ từ OCOP như tập huấn, tư vấn, huy động vốn, vay vốn, xây dựng và triển khai các dự án phát triển sản phẩm, đề tài khoa học công nghệ, hợp đồng với các nhà khoa học…

 

                                                     Ngọc Diệu


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn: số 391/BKHCN-TĐC ngày 18/02/2020 về việc báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2019; Công văn số 431/BKHCN-TĐC ngày 20/02/2020 về việc rà soát, cung cấp thông tin về quy chuẩn địa phương năm 2019 và kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 446/BKHCN-TCCB ngày 21/02/2020 về việc phối hợp xây dựng vị trí việc làm viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ trong các tổ chức khoa học và công nghệ công lập từ Trung ương đến địa phương.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, rà soát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cơ chế quản lý, điều hành đối với giai đoạn 2021-2025; sơ kết đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025" trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động, trực tiếp tham vấn ý kiến của Ủy ban Dân tộc trong việc thực hiện các chính sách dân tộc ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 sau khi được chia tách, sáp nhập để tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng quy định.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích