English Thứ Hai, 23-09-2019, 03:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109374456
Đang online: 175

Tập huấn nghiệp vụ quản lý, điều hành chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tại Nghĩa Hành

Đăng ngày: 06/09/2019; 460 lần đọc

Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển HTX, các doanh nghiệp vừa và nhỏ) để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ du lịch có lợi thế, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, trong 2 ngày 5 và 6/9/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý, điều hành chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tại huyện Nghĩa Hành. 

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ cơ sở kỹ năng tuyên truyền, hỗ trợ các chủ thể tham dự OCOP và nghiệp vụ quản lý nhà nước liên quan trong qu​á trình thực hiện OCOP. Về phía các chủ thể sau lớp tập huấn họ sẽ nắm rõ được các vấn đề như, khái niệm cơ bản về cộng đồng và phát triển cộng đồng, sản phẩm OCOP, tổ chức kinh tế OCOP và chu trình OCOP.

 

Theo đó, người dân khởi đầu chu trình bằng việc xây dựng và đệ trình ý tưởng sản phẩm cho hệ thống OCOP. Khi ý tưởng sản phẩm được xem xét, lựa chọn, được hướng dẫn xây dựng phương án kinh doanh và đệ trình hệ thống OCOP. Trong quá trình triển khai phương án kinh doanh, tùy mức độ đơn giản hay phức tạp và điều kiện sẵn có, một sản phẩm có thể nhận được một hoặc nhiều hỗ trợ từ OCOP như tập huấn, tư vấn, huy động vốn, vay vốn, xây dựng và triển khai các dự án phát triển sản phẩm, đề tài khoa học công nghệ, hợp đồng với các nhà khoa học…

 

                                                     Ngọc Diệu


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích