English Thứ Tư, 21-02-2018, 10:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68939452
Đang online: 126

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp

Đăng ngày: 12/09/2017; 312 lần đọc
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Sáng 12-9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng và thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo. Tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi có lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành địa phương của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, nhằm thực hiện hóa chủ trương của Thủ tướng chính phủ xây dựng một chính phủ kiến tạo, hành động và liên chính, một nền hành chính vì nhân dân phục vụ trong hai năm gần đây Chính phủ đã xây dựng Website tương tác trực tiếp, lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp tại địa chỉ https://nguoidan.chinhphu.vn và https://doanh nghiệp.chinhphu.vn.

 

Qua 2 kênh tương tác đã tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp phản ánh đến Chính phủ những khó khăn, vướng mắc, rào cản trong quá trình thực thi các chính sách. Sau khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhanh chóng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế.

 

Văn phòng Chính phủ triển khai hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần này, với mong muốn giảm tải thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc trong cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa chế độ báo cáo, đặc biệt là tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp,…

 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ban ngành, địa phương tham dự hội nghị nghiêm túc để khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo một cách hiệu quả nhằm chung tay thực hiện nhiệm vụ kiến tạo Chính phủ phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cổng thông tin điện tử Chính phủ giới thiệu và hướng dẫn thực hành khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân; giới thiệu và hướng dẫn thực hành khai thác, sử dụng Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; giới thiệu nội dung chủ yếu của Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 559/QĐ-TTg và cách thức thực hiện hệ thống hóa, rà soát, xây dựng và thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo theo Công văn số 7735/VPCP-KSTT của văn phòng Chính phủ; Đồng thời, hướng dẫn điền biểu mẫu hệ thống hóa, rà soát chế độ báo cáo.

 

Đối với nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo, trên cơ sở Danh mục, chế độ báo cáo đã được hệ thống hóa, các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá, xây dựng, phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo các tiêu chí: Sự cần thiết; tính pháp lý của báo cáo được thực hiện, tần suất báo cáo, kỳ báo cáo, thời điểm lấy số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo, trách nhiệm báo cáo, mức độ và sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thực hiện báo cáo, hình thức, nội dung báo cáo, mẫu, biểu báo cáo… khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình báo cáo nhằm xây dựng Hệ thống báo cáo quốc gia đồng bộ, thống nhất, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước người có thẩm quyền. 

 

Đồng thời, giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện, tiến tới loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, cắt giảm số lượng báo cáo và giảm tối đa về tần suất báo cáo.

 

T.Diễm​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh