English Thứ Hai, 21-08-2017, 11:48 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 62418568
Đang online: 155

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại

Đăng ngày: 11/08/2017; 210 lần đọc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu khai mạc hội nghị
Sáng 11-8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2017 nhằm cập nhật thông tin thời sự đối ngoại và cung cấp kỹ năng thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ đã đến dự.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ nhấn mạnh, thông tin đối ngoại là hoạt động rất quan trọng trong công tác tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Thông qua công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa đặc trưng của đất nước, con người Việt Nam đến với nhân dân và bạn bè trên thế giới.

 

Trong những năm gần đây, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã đạt được một số kết quả, góp phần tích cực vào việc quảng bá vùng đất, văn hóa, con người Quảng Ngãi ra bên ngoài, giới thiệu về tiềm năng, khả năng hợp tác, thu hút đầu tư của tỉnh, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị với các tỉnh kết nghĩa của đất nước Lào, Camphuchia.

 

Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, nhận thức về công tác thông tin đối ngoại của lãnh đạo các cấp, các ngành chưa đầy đủ, vẫn còn thiếu cán bộ chuyên trách làm công tác thông tin đối ngoại ở các sở, ngành; chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác thông tin đối nội và thông tin đối ngoại; các sản phẩm thông tin đối ngoại của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng,… Phó Chủ tịch cho rằng, những nội dung của Hội nghị tập huấn lần này rất quan trọng và thiết thực, vì vậy yêu cầu các đại biểu lĩnh hội các kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác phát ngôn và công tác thông tin đối ngoại để làm tốt công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, thực hiện tốt hơn nữa Đề án thông tin đối ngoại và Chương trình hành động của tỉnh về công tác thông tin đối ngoại.

 vh11820171.jpg

Người phát ngôn, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trình bày các nội dung liên quan tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Ông Đinh Toàn Thắng Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao trình bày tình hình thế giới và khu vực trong thời gian gần đây. Đồng thời, nghe Người phát ngôn, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hướng dẫn kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cung cấp kỹ năng công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, công tác thông tin đối ngoại tại địa phương,… Qua đó, giúp người phát ngôn các cơ quan nhà nước, cán bộ làm đầu mối công tác thông tin đối ngoại nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu sắc và đầy đủ về công tác thông tin đối ngoại và công tác phát ngôn; nâng cao hiệu quả phối hợp, hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Hội nghị sẽ được diễn ra trong thời gian 01 ngày.

 

T.Diễm

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương phối hợp với các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát tr​iển nông thôn và các cơ quan chức năng có liên quan hoàn thành, trình phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Trương Quang Trọng, làm cơ sở quản lý quy hoạch và giới thiệu địa điểm cho các doanh nghiệp đề xuất đầu tư dự án

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu nội dung Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 09/8/2017 của UBND huyện Sơn Hà về việc xin xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2017 Ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2017-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện​ Đề án xây dựng và triển khai kê hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 19/2017/TT-BGDĐT ngày 28/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục.

 

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 2960/UBND-NC ngày 04/8/2017 về việc tăng cường xử lý vi phạm đối với ô tô kinh doanh vận tải khách, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và UBND tỉnh Bình Thuận.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tổ chức Đoàn công tác của tỉnh dự Hội thảo thường niên về hợp tác, phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XXI năm 2017 tại tỉnh Lào Cai gồm thành phần đoàn công tác, nội dung đăng ký tham luận tại Hội thảo như đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 789/STTTT-CNTT ngày 31/7/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu dự thảo Đề án “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng, tham mưu, trình UBND tỉnh quyết định trước ngày 30/8/2017. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các nhóm giải pháp trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt tại Quyết định số 1137/QĐ-TTg ngày 03/8/2017 để xây dựng Kế hoạch hành động cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu, tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở Đề án phát triển kinh tế biển, đảo tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 31/7/2017, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của ngành tài nguyên môi trường để lập Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 10/12/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, đảm bảo tính khả thi; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/8/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan, địa phương có liên quan, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng theo nội dung đề cương hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4078/BNV-TL ngày 02/8/2017.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh