English Thứ Bảy, 20-07-2019, 12:12 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103214126
Đang online: 137

Tập huấn cho người dân tham gia bảo vệ môi trường biển tại huyện Đức Phổ

Đăng ngày: 06/09/2018; 202 lần đọc

Sáng 06-9, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao trách nhiệm của nông dân, ngư dân tham gia bảo vệ môi trường biển cho gần 100 cán bộ, hội viên Hội Nông dân 6 xã ven biển của huyện Đức Phổ.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ, hội viên nông dân đã được phổ biến nội dung Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí ​hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường; Chỉ thị số 25 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Quyết định số 798 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và vai trò của Hội nông dân Việt Nam trong bảo vệ môi trường...

 

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và trách nhiệm của nông dân, ngư dân trong việc bảo vệ môi trường biển Việt Nam. Để từ đó, mỗi cán bộ, hội viên nông dân sẽ trở thành một tuyên truyền viên, tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển.

 

Trước đó, ngày 05.9, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đã tổ chức tập huấn nâng cao trách nhiệm của nông dân, ngư dân tham gia bảo vệ môi trường biển cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện Bình Sơn.

 

                                                                   Thúy Yến 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích