English Thứ Bảy, 20-07-2019, 12:30 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103215857
Đang online: 143
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tăng cường vận động thể lực trong ngành y tế

Đăng ngày: 15/05/2019; 171 lần đọc

Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-BYT ngày 14/5/2019 về việc tăng cường vận động thể lực trong ngành y tế. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong toàn ngành nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

Tổ chức phát động và triển khai tập thể dục cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, đơn vị, bao gồm tập trong lúc giải lao của các buổi họp, giao ban; tập lúc giải lao buổi sáng, buổi chiều trong giờ làm việc. Bài mẫu gợi ý tập thể dục giữa giờ có thời lượng 3 phút đã được đăng tải trên website của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, tại địa chỉ http://t5g.org.vn.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực thực hiện vận động thể lực với các hình thức phù hợp như đi bộ 10.000 bước mỗi ngày hoặc luyện tập thể dục, thể thao và các hình thức vận động khác tối thiểu 30 phút/ngày.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tăng cường vận động thể lực. Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng và vận động thể lực cho người bệnh. Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc nâng cao thể lực. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Khen thưởng kịp thời các cá nhân, tổ chức gương mẫu và tích cực tham gia thực hiện tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng.

Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị này đến tất cả các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý từ tuyến tỉnh đến xã, phường và các trường y, dược đóng trên địa bàn.

 

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích