English Thứ Tư, 22-11-2017, 23:52 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 65972827
Đang online: 62

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tăng cường theo dõi công tác ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Đăng ngày: 12/09/2017; 390 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5514/UBND-NNTN chỉ đạo về việc tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường từ năm 2018 trở đi, có trách nhiệm tính số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp hàng năm đối với các mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, gửi Cục Thuế tỉnh trước ngày 31/12 của năm trước để ra thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3888/BTNMT-ĐCKS ngày 31/7/2017 và quy định của pháp luật về khoáng sản hiện hành.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh thông báo yêu cầu các đơn vị nợ tiền cấp quyền và không thực hiện kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Trường hợp các đơn vị không thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về khoáng sản, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cương quyết xử lý vi phạm hành chính hoặc tham mưu trình UBND tỉnh quyết định xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Về công tác ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường: Thống nhất gia hạn thời gian nộp tiền ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường cho 06 đơn vị đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản theo Báo cáo số 4071/BCKS-STNMT ngày 25/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 2524/UBND-NNTN ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh;

 

Tăng cường theo dõi công tác ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường đối với các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; riêng đối với 06 đơn vị được UBND tỉnh gia hạn thời gian nộp tiền ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường phải nghiêm túc thực hiện đúng lộ trình nộp tiền đã cam kết; trường hợp các đơn vị này không thực hiện đúng lộ trình đã cam kết, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cương quyết xử lý vi phạm hành chính hoặc tham mưu trình UBND tỉnh quyết định xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

 

P.V​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp quản lý, bình ổn thị​ trường giá cả cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư 105/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2017-2020. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các​ Sở ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện đánh giá kết quả và đăng ký nhu cầu bản quyền phần mềm Microsoft Office; tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian yêu cầu và biểu mẫu kèm theo Công văn số 4081/BTTTT-THH ngày 09/11/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương liên quan tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3- 5 tuổi trên địa bàn tỉnh như chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 15206/BTC-NSNN ngày 09/11/2017.

 

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh