English Thứ Tư, 20-09-2017, 03:59 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 63554638
Đang online: 55

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tăng cường theo dõi công tác ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Đăng ngày: 12/09/2017; 340 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5514/UBND-NNTN chỉ đạo về việc tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường từ năm 2018 trở đi, có trách nhiệm tính số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp hàng năm đối với các mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, gửi Cục Thuế tỉnh trước ngày 31/12 của năm trước để ra thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3888/BTNMT-ĐCKS ngày 31/7/2017 và quy định của pháp luật về khoáng sản hiện hành.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh thông báo yêu cầu các đơn vị nợ tiền cấp quyền và không thực hiện kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Trường hợp các đơn vị không thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về khoáng sản, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cương quyết xử lý vi phạm hành chính hoặc tham mưu trình UBND tỉnh quyết định xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Về công tác ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường: Thống nhất gia hạn thời gian nộp tiền ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường cho 06 đơn vị đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản theo Báo cáo số 4071/BCKS-STNMT ngày 25/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 2524/UBND-NNTN ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh;

 

Tăng cường theo dõi công tác ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường đối với các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; riêng đối với 06 đơn vị được UBND tỉnh gia hạn thời gian nộp tiền ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường phải nghiêm túc thực hiện đúng lộ trình nộp tiền đã cam kết; trường hợp các đơn vị này không thực hiện đúng lộ trình đã cam kết, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cương quyết xử lý vi phạm hành chính hoặc tham mưu trình UBND tỉnh quyết định xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

 

P.V​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Tổ công tác 1413 của tỉnh nghiên cứu nội dung kiến nghị của Sở TN&MT tại Báo cáo số 4117/STNMT-TTr ngày 29/8/2017 và tham chiếu quy định của pháp luật liên quan để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và tư vấn cho UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức phương án giao đất lâm nghiệp cụ thể, giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương; thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở ngành chức năng liên quan nghiên cứu đề xuất của BQL lý dự án ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 779/TTr-BQLDDCN ngày 25/8/32017 về việc xin chủ trương, điều chỉnh, bổ sung phát sinh một số công việc trong quá trình thực hiện dự án Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh