English Thứ Ba, 20-02-2018, 07:08 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68900372
Đang online: 82

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tăng cường theo dõi công tác ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Đăng ngày: 12/09/2017; 415 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5514/UBND-NNTN chỉ đạo về việc tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường từ năm 2018 trở đi, có trách nhiệm tính số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp hàng năm đối với các mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, gửi Cục Thuế tỉnh trước ngày 31/12 của năm trước để ra thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3888/BTNMT-ĐCKS ngày 31/7/2017 và quy định của pháp luật về khoáng sản hiện hành.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh thông báo yêu cầu các đơn vị nợ tiền cấp quyền và không thực hiện kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Trường hợp các đơn vị không thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về khoáng sản, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cương quyết xử lý vi phạm hành chính hoặc tham mưu trình UBND tỉnh quyết định xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Về công tác ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường: Thống nhất gia hạn thời gian nộp tiền ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường cho 06 đơn vị đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản theo Báo cáo số 4071/BCKS-STNMT ngày 25/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 2524/UBND-NNTN ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh;

 

Tăng cường theo dõi công tác ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường đối với các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; riêng đối với 06 đơn vị được UBND tỉnh gia hạn thời gian nộp tiền ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường phải nghiêm túc thực hiện đúng lộ trình nộp tiền đã cam kết; trường hợp các đơn vị này không thực hiện đúng lộ trình đã cam kết, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cương quyết xử lý vi phạm hành chính hoặc tham mưu trình UBND tỉnh quyết định xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

 

P.V​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh