English Thứ Sáu, 22-06-2018, 08:21 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74113573
Đang online: 157

Tăng cường theo dõi công tác ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản

Đăng ngày: 12/09/2017; 438 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 5514/UBND-NNTN chỉ đạo về việc tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường từ năm 2018 trở đi, có trách nhiệm tính số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp hàng năm đối với các mỏ khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, gửi Cục Thuế tỉnh trước ngày 31/12 của năm trước để ra thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3888/BTNMT-ĐCKS ngày 31/7/2017 và quy định của pháp luật về khoáng sản hiện hành.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh thông báo yêu cầu các đơn vị nợ tiền cấp quyền và không thực hiện kê khai nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản để thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Trường hợp các đơn vị không thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về khoáng sản, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cương quyết xử lý vi phạm hành chính hoặc tham mưu trình UBND tỉnh quyết định xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Về công tác ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường: Thống nhất gia hạn thời gian nộp tiền ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường cho 06 đơn vị đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản theo Báo cáo số 4071/BCKS-STNMT ngày 25/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 2524/UBND-NNTN ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh;

 

Tăng cường theo dõi công tác ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường đối với các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; riêng đối với 06 đơn vị được UBND tỉnh gia hạn thời gian nộp tiền ký quỹ, cải tạo phục hồi môi trường phải nghiêm túc thực hiện đúng lộ trình nộp tiền đã cam kết; trường hợp các đơn vị này không thực hiện đúng lộ trình đã cam kết, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cương quyết xử lý vi phạm hành chính hoặc tham mưu trình UBND tỉnh quyết định xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

 

P.V​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện nội dung Công văn số 2288/LĐTBXH-TCGDNN ngày 11/6/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo đánh giá​ cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, thực hiện nội dung Công văn số 6642/BTC-HCSN ngày 06/6/208 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cu trú, chức thọ, mừng thọ và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích