English Thứ Bảy, 19-10-2019, 14:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110863103
Đang online: 159

Tăng cường quản lý rừng Dự án KfW6

Đăng ngày: 14/08/2019; 236 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Đức Phổ, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với diện tích rừng Dự án KfW6 bàn giao cho địa phương; chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội hóa nhất là các chủ rừng để đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp v​à Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao rừng nhưng không được thụ hưởng các chính sách quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao rừng nhưng không được thụ hưởng các chính sách hiện hành của Nhà nước có liên quan trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập UBND các huyện lập thủ tục chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc Dự án KfW6 nói riêng và các chương trình, dự án khác có liên quan trên địa bàn tỉnh nói chung; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các trường hợp người dân tự ý phá bỏ rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh chuyển sang trồng cây khác,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích