English Thứ Sáu, 24-01-2020, 03:57 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117138541
Đang online: 143

Tăng cường quản lý rừng Dự án KfW6

Đăng ngày: 14/08/2019; 249 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Đức Phổ, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với diện tích rừng Dự án KfW6 bàn giao cho địa phương; chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội hóa nhất là các chủ rừng để đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp v​à Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao rừng nhưng không được thụ hưởng các chính sách quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao rừng nhưng không được thụ hưởng các chính sách hiện hành của Nhà nước có liên quan trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập UBND các huyện lập thủ tục chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc Dự án KfW6 nói riêng và các chương trình, dự án khác có liên quan trên địa bàn tỉnh nói chung; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các trường hợp người dân tự ý phá bỏ rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh chuyển sang trồng cây khác,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích