English Thứ Tư, 21-08-2019, 17:19 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107363040
Đang online: 199

Tăng cường quản lý rừng Dự án KfW6

Đăng ngày: 14/08/2019; 146 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Đức Phổ, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với diện tích rừng Dự án KfW6 bàn giao cho địa phương; chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội hóa nhất là các chủ rừng để đầu tư cho công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp v​à Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao rừng nhưng không được thụ hưởng các chính sách quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng hàng năm cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được giao rừng nhưng không được thụ hưởng các chính sách hiện hành của Nhà nước có liên quan trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn lập UBND các huyện lập thủ tục chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc Dự án KfW6 nói riêng và các chương trình, dự án khác có liên quan trên địa bàn tỉnh nói chung; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các trường hợp người dân tự ý phá bỏ rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh chuyển sang trồng cây khác,...

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích