English Thứ Tư, 15-08-2018, 12:26 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 77039878
Đang online: 115

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 15/05/2018; 137 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất các đơn vị khai thác khoáng sản được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác phục vụ cho các công trình, dự án cụ thể; đặc biệt là đối với Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông phục vụ cho các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp khai thác, sử dụng khoáng sản không đúng địa chỉ (mục đích ghi trong Giấy phép), lập biên bản xử lý vi phạm, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ trong thời hạn ít nhất là 03 tháng đối với trường hợp vi phạm lần đầu; quyết định thu hồi Giấy phép khai thác đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 (hai); không tham mưu trình UBND tỉnh gia hạn Giấy phép khai thác; quyết định trả lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp ngân sách nhà nước đối với các đơn vị đã bị UBND tỉnh thu hồi Giấy phép khai thác. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2018.

UBND cấp huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND cấp xã, phường, thị trấn (nơi có khoáng sản khai thác) thường xuyên kiểm tra, theo dõi các đơn vị đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; đặt biệt là đối với Giấy phép cát, sỏi lòng sông phục vụ cho công trình, dự án cụ thể; trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, thông tin kịp thời cho Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh tổ chức kiểm tra, xem xét xử lý theo quy định.

Không tham mưu, trình UBND tỉnh cho chủ trương lập hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu công trình, dự án và không tham mưu UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố tổ chức quản lý, cấp Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công.

Đối với các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; các khu vực cát, sỏi lòng sông đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương lập hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác; các khu vực khai thác thủ công đã được UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố tổ chức, quản lý cấp Giấy phép khai thác trước ngày UBND tỉnh ban hành văn bản này được tiếp tục thực hiện cho đến khi hết thời hạn Giấy phép khai thác đã cấp.

 

                                                                                 V.N

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Tây Trà tại Công văn số 1296/UBND-KT ngày 27/7/2018 về việc xin ý kiến thực hiện đầu tư xây dựng khẩn cấp công trình cấp bách tại Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 20/8/2018 để xem xét quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức tổ chức rà soát, thống kê đối tượng, lập hồ sơ từng trường hợp cán bộ xã ở Đức Thạnh công tác lâu năm đã nghỉ việc, nghỉ việc một lần (từ năm 1983 đến nay) nhưng chưa được hưởng chế độ; đồng thời xem xét giải quyết chế độ theo thẩm quyền, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo.

 ​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, đề xuất các dự án và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 2019-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/8/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai thực hiện các nội dung đẩy mạnh phát triển hệ thống tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6326/UBND-KT ngày 13/10/2017; đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm thông tin về hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh để kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích