English Thứ Năm, 24-01-2019, 14:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85797674
Đang online: 230

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 15/05/2018; 184 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất các đơn vị khai thác khoáng sản được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác phục vụ cho các công trình, dự án cụ thể; đặc biệt là đối với Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông phục vụ cho các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp khai thác, sử dụng khoáng sản không đúng địa chỉ (mục đích ghi trong Giấy phép), lập biên bản xử lý vi phạm, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ trong thời hạn ít nhất là 03 tháng đối với trường hợp vi phạm lần đầu; quyết định thu hồi Giấy phép khai thác đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 (hai); không tham mưu trình UBND tỉnh gia hạn Giấy phép khai thác; quyết định trả lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp ngân sách nhà nước đối với các đơn vị đã bị UBND tỉnh thu hồi Giấy phép khai thác. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2018.

UBND cấp huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND cấp xã, phường, thị trấn (nơi có khoáng sản khai thác) thường xuyên kiểm tra, theo dõi các đơn vị đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; đặt biệt là đối với Giấy phép cát, sỏi lòng sông phục vụ cho công trình, dự án cụ thể; trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, thông tin kịp thời cho Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh tổ chức kiểm tra, xem xét xử lý theo quy định.

Không tham mưu, trình UBND tỉnh cho chủ trương lập hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu công trình, dự án và không tham mưu UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố tổ chức quản lý, cấp Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công.

Đối với các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; các khu vực cát, sỏi lòng sông đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương lập hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác; các khu vực khai thác thủ công đã được UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố tổ chức, quản lý cấp Giấy phép khai thác trước ngày UBND tỉnh ban hành văn bản này được tiếp tục thực hiện cho đến khi hết thời hạn Giấy phép khai thác đã cấp.

 

                                                                                 V.N

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích