English Thứ Sáu, 25-05-2018, 17:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72691858
Đang online: 144

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 15/05/2018; 112 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất các đơn vị khai thác khoáng sản được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác phục vụ cho các công trình, dự án cụ thể; đặc biệt là đối với Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông phục vụ cho các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp khai thác, sử dụng khoáng sản không đúng địa chỉ (mục đích ghi trong Giấy phép), lập biên bản xử lý vi phạm, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ trong thời hạn ít nhất là 03 tháng đối với trường hợp vi phạm lần đầu; quyết định thu hồi Giấy phép khai thác đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 (hai); không tham mưu trình UBND tỉnh gia hạn Giấy phép khai thác; quyết định trả lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp ngân sách nhà nước đối với các đơn vị đã bị UBND tỉnh thu hồi Giấy phép khai thác. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2018.

UBND cấp huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND cấp xã, phường, thị trấn (nơi có khoáng sản khai thác) thường xuyên kiểm tra, theo dõi các đơn vị đã được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; đặt biệt là đối với Giấy phép cát, sỏi lòng sông phục vụ cho công trình, dự án cụ thể; trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, thông tin kịp thời cho Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh tổ chức kiểm tra, xem xét xử lý theo quy định.

Không tham mưu, trình UBND tỉnh cho chủ trương lập hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ cho các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu công trình, dự án và không tham mưu UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố tổ chức quản lý, cấp Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông bằng phương pháp thủ công.

Đối với các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; các khu vực cát, sỏi lòng sông đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương lập hồ sơ, thủ tục cấp phép khai thác; các khu vực khai thác thủ công đã được UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố tổ chức, quản lý cấp Giấy phép khai thác trước ngày UBND tỉnh ban hành văn bản này được tiếp tục thực hiện cho đến khi hết thời hạn Giấy phép khai thác đã cấp.

 

                                                                                 V.N

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh