English Thứ Bảy, 07-12-2019, 06:31 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113851846
Đang online: 159

Tăng cường quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho tàu cá

Đăng ngày: 16/07/2019; 635 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác phối hợp quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho tàu cá trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh; UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND các huyện ven biển; Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực III và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định của pháp luật về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; trang bị thiết bị vô tuyến điện và sử dụng đúng mục đích, đúng các​ tần số đã quy hoạch cho các mục đích thông tin liên lạc tàu cá, an toàn, cứu nạn, cứu hộ, dự báo thời tiết, nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả, đồng bộ, không gây nhiễu có hại giữa các hệ thống thông tin vô tuyến điện trên biển và các hệ thống thông tin vô tuyến điện khác.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi, vi phạm quy định của pháp luật trong việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên tàu cá.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các tàu thuyền đánh bắt cá phải trang bị thiết bị thông tin liên lạc theo quy định tại Khoản 2, Điều 50, Luật Thủy sản ngày 21/11/2017 và Thông tư 15/2011/TT-BNNPTNN ngày 29/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế thông tin đối với tàu cá hoạt động trên biển.

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá, ngư dân ra vào hoạt động trên các cửa sông cửa lạch, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không có giấy phép.

 

UBND thành phố Quảng Ngãi và các huyện ven biển tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân trên địa bàn quản lý thực hiện các quy định của Nhà nước về sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định của Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23/11/2009 và Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố ven biển, các đơn vị liên quan thông qua phương tiện thông tin đại chúng phổ biến cho các tổ chức, cá nhân có phương tiện tàu cá, ngư dân về lợi ích tầm quan trọng của việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trong thông tin liên lạc nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản của ngư dân, tránh sử dụng tần số không đúng quy định gây can nhiễu cho các mạng vô tuyến điện khác, góp phần vào sự phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển,...

 

                                                                             T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4240/BTTTT-THH ngày 27/11/2019 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm, sử dụng phần mềm có bản quyền khi mua sắm máy tính và hoạt động bảo trì phần mềm, hệ thống thông tin; số 4303/BTTTT-THH ngày 29/11/2019 về việc xin ý kiến Dự thảo Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của Chính phủ điện tử.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông tại các Công văn: số 4258/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2019 về báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; số 4275/BTTTT-KHTC ngày 29/11/2019 về hướng dẫn thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” trong năm 2020.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, báo cáo hoạt động nuôi, trồng các loài nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6369/BTNMT-TCMT ngày 02/12/2019, trực tiếp báo cáo Bộ (thông qua Tổng cục Môi trường) và báo cáo UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích