English Thứ Năm, 23-05-2019, 18:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95815389
Đang online: 167
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 14/03/2019; 1118 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị​ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em, đặc biệt vào những tháng trước khi học sinh nghỉ hè; xây dựng và chia sẻ tài liệu truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, đặc biệt là tai nạn thương tích đuối nước. Triển khai xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”.

 

Lồng ghép kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước với việc thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em hàng năm.

 

Tổ chức các hoạt động giám sát liên ngành về phòng, chống đuối nước ở trẻ em. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước ở trẻ em theo quy định.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục triển khai  thường xuyên và hiệu quả việc xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền và cử giáo viên dạy thể dục tham dự các lớp hướng dẫn phổ cập bơi do Trung ương, tỉnh tổ chức và phối hợp với địa phương giảng dạy các lớp phổ cập bơi, triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học, trung học cơ sở từ đó nhân rộng trong toàn tỉnh.

 

Tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, cha mẹ học sinh và học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, trong đó chú trọng đến phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

 

Triển khai xây dựng các mô hình “Trường học an toàn”, “Mùa hè an toàn”, “Nhà trẻ mẫu giáo an toàn” phòng, tránh tai nạn thương tích trẻ em.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp xây dựng kế hoạch phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương. Tuyên truyền, vận động và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng, lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại các ao, hồ, đập, sông, suối; san lấp các hố vôi, hố xây dựng các công trình không còn sử dụng; giếng nước và các dụng cụ đựng nước phải có nắp đậy chắc chắn, an toàn.

 

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp xã, trưởng thôn, cơ quan, đơn vị, trường học quản lý trẻ em nếu để xảy ra đuối nước ở trẻ em tại địa phương, đơn vị mình. Giao trách nhiệm cho các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố huy động các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tổ liên gia tự quản trong địa bàn dân cư tận dụng cơ sở vật chất, địa điểm hiện có, mở cửa nhà văn hóa, trường học, sân thể thao…tạo điều kiện cho trẻ em sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư,…

 

                                                                           T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích