English Thứ Sáu, 22-11-2019, 12:42 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112875408
Đang online: 219

Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất

Đăng ngày: 31/10/2019; 382 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất; hướng dẫn các cơ sở, sản xuất kinh doanh thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý khi có sự cố hóa chất nguy hiểm, hóa chất độc hại rò rỉ ra môi trường.

Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất phải đảm bảo an toàn: Đối với công trình xây dựng nhà xưởng, kho chứa; đối với công nghệ, thiết bị, dụng cụ, bao bì chứa hóa chất; bảo quản, vận chuyển hóa chất; hoạt động sang chiết, đóng gói hóa chất; xây dựng và thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8495/BNN-PCTT ngày 12/11/2019 về giải pháp kỹ thuật 2 dự án: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy và Chống sạt lở bờ Bắc cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các bước tiếp theo của 02 dự án theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 8683/BCT-ĐB ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình xây dựng triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của các Bộ, ngành, địa phương năm 2019, khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh; trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản từ năm 2017-2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương rà soát, giải trình về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/11/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích