English Thứ Hai, 17-06-2019, 21:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99109289
Đang online: 177

Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn

Đăng ngày: 12/04/2019; 1279 lần đọc

Theo báo cáo của Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa, trong thời gian gần đây, tàu hoạt động vận tải hàng hóa tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn liên tục xảy r​a các sự cố kỹ thuật, gây thiệt hại về hàng hóa, tài sản và nguy hiểm đến tính mạng của thủy thủ, thuyền viên trên tàu.

Để phòng ngừa sự cố kỹ thuật của tàu, không để xảy ra tai nạn đường thủy trên tuyến Sa Kỳ Lý Sơn, Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục đăng kiểm 4 - Đà Nẵng và các đơn vị kinh doanh vận tải trên tuyến tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện thủy hoạt động vận tải.

 

Đề nghị Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra điều kiện kỹ thuật an toàn của đội tàu vận tải trên tuyến, trước khi cấp phép cho tàu rời cảng cần thực hiện kiểm tra dụng cụ, thiết bị an toàn trên tàu và việc chấp hành quy định về tải trọng, xếp hàng hóa lên tàu của chủ tàu. Kiên quyết từ chối, không cấp giấy phép cho rời cảng đối với tàu chở quá tải trọng cho phép hoặc vượt quá mớn nước cho phép theo vòng tròn đăng kiểm mạn khô của tàu.

 

Chi cục Đăng kiểm 4 - Đà Nẵng siết chặt công tác kiểm định an toàn kỹ thuật đối với phương tiện vận tải đường thủy hoạt động trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Trước khi đến chu kỳ kiểm tra kỹ thuật hoặc thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải yêu cầu chủ tàu lên đà kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật, thay thế phụ tùng, thiết bị, thân võ tàu bị hư hỏng, bào mòn trong quá trình hoạt động, đặc biệt kiểm tra thiết bị hệ thống máy bơm nước ngoài của tàu.

 

Tiến hành kiểm tra, đánh giá lại tổng thể chất lượng, an toàn kỹ thuật của đội tàu vận tải hàng hóa đang hoạt động trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn để yêu cầu chủ tàu sửa chữa, bảo dưỡng, duy trì điều kiện an toàn kỹ thuật trong quá trình hoạt động nhằm phòng ngừa sự cố có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian đến.

 

Các đơn vị vận tải, chủ tàu thực hiện ngay việc kiểm tra kỹ thuật, kịp thời trang bị, thay thế thiết bị, phụ tùng bị hư hỏng, quá thời gian sử dụng nhằm duy trì điều kiện kỹ thuật an toàn của tàu trong quá trình hoạt động. Chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật về vận tải đường thủy; tuyệt đối không chở hàng, chở khách vượt quá tải trọng của phương tiện khi tham gia giao thông đường thủy hoặc đưa tàu ra hoạt động khi không đảm bào an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích