English Thứ Bảy, 20-04-2019, 07:29 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92319214
Đang online: 115

Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn

Đăng ngày: 12/04/2019; 1116 lần đọc

Theo báo cáo của Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa, trong thời gian gần đây, tàu hoạt động vận tải hàng hóa tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn liên tục xảy r​a các sự cố kỹ thuật, gây thiệt hại về hàng hóa, tài sản và nguy hiểm đến tính mạng của thủy thủ, thuyền viên trên tàu.

Để phòng ngừa sự cố kỹ thuật của tàu, không để xảy ra tai nạn đường thủy trên tuyến Sa Kỳ Lý Sơn, Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục đăng kiểm 4 - Đà Nẵng và các đơn vị kinh doanh vận tải trên tuyến tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện thủy hoạt động vận tải.

 

Đề nghị Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra điều kiện kỹ thuật an toàn của đội tàu vận tải trên tuyến, trước khi cấp phép cho tàu rời cảng cần thực hiện kiểm tra dụng cụ, thiết bị an toàn trên tàu và việc chấp hành quy định về tải trọng, xếp hàng hóa lên tàu của chủ tàu. Kiên quyết từ chối, không cấp giấy phép cho rời cảng đối với tàu chở quá tải trọng cho phép hoặc vượt quá mớn nước cho phép theo vòng tròn đăng kiểm mạn khô của tàu.

 

Chi cục Đăng kiểm 4 - Đà Nẵng siết chặt công tác kiểm định an toàn kỹ thuật đối với phương tiện vận tải đường thủy hoạt động trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn. Trước khi đến chu kỳ kiểm tra kỹ thuật hoặc thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải yêu cầu chủ tàu lên đà kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật, thay thế phụ tùng, thiết bị, thân võ tàu bị hư hỏng, bào mòn trong quá trình hoạt động, đặc biệt kiểm tra thiết bị hệ thống máy bơm nước ngoài của tàu.

 

Tiến hành kiểm tra, đánh giá lại tổng thể chất lượng, an toàn kỹ thuật của đội tàu vận tải hàng hóa đang hoạt động trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn để yêu cầu chủ tàu sửa chữa, bảo dưỡng, duy trì điều kiện an toàn kỹ thuật trong quá trình hoạt động nhằm phòng ngừa sự cố có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian đến.

 

Các đơn vị vận tải, chủ tàu thực hiện ngay việc kiểm tra kỹ thuật, kịp thời trang bị, thay thế thiết bị, phụ tùng bị hư hỏng, quá thời gian sử dụng nhằm duy trì điều kiện kỹ thuật an toàn của tàu trong quá trình hoạt động. Chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật về vận tải đường thủy; tuyệt đối không chở hàng, chở khách vượt quá tải trọng của phương tiện khi tham gia giao thông đường thủy hoặc đưa tàu ra hoạt động khi không đảm bào an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích