English Thứ Tư, 23-01-2019, 16:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85752143
Đang online: 238

Tăng cường kiểm soát các đoàn ra năm 2019

Đăng ngày: 09/01/2019; 358 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh cà Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc đi nước ngoài của các đoàn công tác phải xác định rõ nước đến, nêu rõ mục đích, nội dung, chương trình, đối tác làm việc cụ thể, thành phần đoàn gọn nhẹ, đúng người, đúng việc.

Hạn chế tối đa việc tổ chức đoàn ra nằm ngoài kế hoạch được duyệt; kết thúc chuyến đi phải báo cáo bằng văn bản kết quả chuyến đi và đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ tiếp tục kiểm soát các đoàn ra năm 2019, ưu tiên các đoàn xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường; cắt giảm các đoàn ra chưa thực sự thiết thực; đồng thời, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

 

                                                                 T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích