English Thứ Sáu, 23-08-2019, 10:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107530126
Đang online: 249

Tăng cường hoạt động kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu

Đăng ngày: 12/02/2019; 1700 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan Quảng Ngãi, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, Thanh Tra tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các điểm 1, 2, 3 và 4 Công văn số 315/BTNMT-TCMT ngày 18/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6848/UBND-NNTN ngày 08/11/2018.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trư​ờng, Sở Tài chính có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ hoạt động kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, đồng thời hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí đảm bảo tuân thủ theo quy định.

 

Cục Hải quan Quảng Ngãi tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định.

 

                                                                         V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích