English Thứ Bảy, 23-02-2019, 12:34 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87530017
Đang online: 101

Tăng cường hoạt động kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu

Đăng ngày: 12/02/2019; 483 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan Quảng Ngãi, Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh, Thanh Tra tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các điểm 1, 2, 3 và 4 Công văn số 315/BTNMT-TCMT ngày 18/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6848/UBND-NNTN ngày 08/11/2018.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trư​ờng, Sở Tài chính có trách nhiệm nghiên cứu, kịp thời tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phục vụ hoạt động kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, đồng thời hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng, thanh, quyết toán kinh phí đảm bảo tuân thủ theo quy định.

 

Cục Hải quan Quảng Ngãi tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, kịp thời và đúng quy định.

 

                                                                         V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích