English Thứ Ba, 18-06-2019, 20:42 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99197509
Đang online: 149
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tăng cường đầu tư và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật

Đăng ngày: 13/09/2018; 291 lần đọc

Thực hiện Công văn 4997/BYT-KCB ngày 27/8/2018 của Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng liên quan triển khai tăng cường đầu tư và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

Theo nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn trên, Sở Y tế làm đầu mối, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan trong tỉnh triển khai xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật của tỉnh để triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành trung ương Đảng, thủ tướng Chính phủ. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương để thành lập Ban Công tác về người khuyết tật; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật; chủ động bố trí ngân sách từ nhiều nguồn để thực hiện Kế hoạch này.

 

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường củng cố, đầu tư và phát triển cơ sở phục hồi chức năng cả về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật ở các tuyến. Triển khai công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên phạm vi toàn tỉnh theo mô hình đã được Bộ Y tế quy định, trong đó chú trọng nội dung phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật nhằm hạn chế tỷ lệ người khuyết tật mới, cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật về mọi mặt. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo cán bộ chuyên khoa phục hồi chức năng, để có đủ nhân lực phục vụ công tác phục hồi chức năng theo quy định, đáp ứng những quy định của Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm Y tế và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

 

                                                                                  Lam Uyên 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích