English Thứ Ba, 25-09-2018, 06:36 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79363696
Đang online: 95
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Tăng cường đầu tư và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật

Đăng ngày: 13/09/2018; 222 lần đọc

Thực hiện Công văn 4997/BYT-KCB ngày 27/8/2018 của Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng liên quan triển khai tăng cường đầu tư và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật.

Theo nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn trên, Sở Y tế làm đầu mối, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan trong tỉnh triển khai xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật của tỉnh để triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành trung ương Đảng, thủ tướng Chính phủ. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương để thành lập Ban Công tác về người khuyết tật; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật; chủ động bố trí ngân sách từ nhiều nguồn để thực hiện Kế hoạch này.

 

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường củng cố, đầu tư và phát triển cơ sở phục hồi chức năng cả về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật ở các tuyến. Triển khai công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên phạm vi toàn tỉnh theo mô hình đã được Bộ Y tế quy định, trong đó chú trọng nội dung phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật nhằm hạn chế tỷ lệ người khuyết tật mới, cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật về mọi mặt. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo cán bộ chuyên khoa phục hồi chức năng, để có đủ nhân lực phục vụ công tác phục hồi chức năng theo quy định, đáp ứng những quy định của Luật Khám chữa bệnh, Luật Bảo hiểm Y tế và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

 

                                                                                  Lam Uyên 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích