English Thứ Bảy, 24-03-2018, 19:21 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69985867
Đang online: 88

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 09/03/2018; 313 lần đọc

Thực hiện Công văn số 41/TWPCTT ngày 27/02/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc tăng cường công tác tham mưu, điều hành phòng, chống thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghiên cứu, rà soát, chủ động làm việc với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường để tăng cường nguồn nhân lực, trang thiết bị, các công cụ hỗ trợ đảm bảo phục vụ cho công tác tham mưu của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tì​m kiếm cứu nạn tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn nêu trên của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

Tham mưu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh xem xét, ban hành quy định cụ thể về công tác trực ban, họp giao ban điều hành ứng phó thiên tai theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 Công văn nêu trên của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai.

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và UBND tỉnh trước ngày 16/3/2018.

 

                                                          V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Tổ tư vấn của UBND tỉnh để xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất Rạp Chiếu bóng 1/5 (cũ) tại Đường Nguyễn Nghiêm, tành phố Quảng Ngãi do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Tổ trưởng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm Trưởng ban.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp vớ​i các đơn vị, địa phương liên quan, khai triển khai thực hiện Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với khuyết tật.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh