English Thứ Ba, 21-01-2020, 01:07 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116924610
Đang online: 184

Tăng cường công tác quản lý trong khu vực Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh

Đăng ngày: 26/11/2019; 249 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong khu vực Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

 

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ các khu vực di tích đã và đang được cấp thẩm quyền xem xét, công nhận trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, định hướng và khuyến khích người dân phát triển các làng nghề, các điểm du lịch cộng đồng; giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống, các di sản vă​n hóa vật thể và phi vật thể; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản của địa phương để phục vụ du lịch, tạo việc làm và thu nhập cho người dân trong khu vực Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh. Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành cùng tham gia quảng bá Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh đến du khách trong và ngoài nước; chung tay bảo vệ các công trình, di tích, di sản tại các khu, điểm du lịch trong khu vực công viên.

Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh công bố ranh giới Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh và các khu vực thuộc Công viên cần được bảo vệ nghiêm ngặt để hạn chế tối đa các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến các điểm di sản. Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất đưa các điểm mỏ khoáng sản đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định là điểm di sản vào khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản của tỉnh. Phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh trong việc đánh giá, xếp hạng các di sản đáp ứng các tiêu chí liên quan đến địa chất, khoáng sản. Hướng dẫn, đôc đốc, kiểm tra UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường, đặc biệt là đối với các điểm di sản liên quan đến địa chất, khoáng sản. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai các phương án quản lý bảo vệ môi trường để bảo vệ, phát huy có hiệu quả, bền vững, lâu dài các giá trị di sản địa chất trong khu vực Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh. Hoàn thiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh, tiến hành lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ di sản địa chất với công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động mua bán, vận chuyển các sản phẩm mẫu vật địa chất, khoáng sản trái pháp luật; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn nội dung thông tin phù hợp để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; tăng cường giáo dục các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa, khơi dậy niềm tự hào về những di sản quý giá của tỉnh nhà. Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị các di sản địa chất, lịch sử, văn hóa cảnh quan thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trong khu vực Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh. Có kế hoạch phục hồi lại môi trường sinh thái ở khu vực này bằng các chương trình phát triển rừng hoặc nông lâm kết hợp.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, xử lý đối với các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển các di sản, các hành vi phá hoại các công trình, di tích lịch sử, di sản văn hóa, di sản địa chất trong khu vực Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

UBND các huyện, thành phố: Lý Sơn, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Hà, Tây Trà, Trà Bồng và thành phố Quảng Ngãi tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, bảo vệ các di sản văn hóa, địa chất, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trong khu vực Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh, đặc biệt là đối với các điểm di sản đã được công nhận hoặc đang được cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia bảo vệ các công trình, di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan môi trường; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra trên địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển mẫu vật địa chất trái pháp luật; bổ sung nhiệm vụ bảo vệ di sản địa chất vào Kế hoạch Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của địa phương.

Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh lồng ghép chuyên mục về quản lý di sản địa chất, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong công tác thông tin, tuyên truyền về Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

                                                                                                  Minh Khang


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích