English Thứ Hai, 19-08-2019, 10:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107123097
Đang online: 210

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 01/02/2019; 1193 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát đánh giá thực hiện thăm dò, khai thác cát lòng sông, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh việc điều chỉnh quy hoạch mới, trong đó, cần lưu ý giải pháp quy đị​nh giới hạn tổng sản lượng khai thác cát trên các con sông để không làm ảnh hưởng đến bờ sông, lòng sông; không quy hoạch khai thác cát tại các đoạn xung yếu để tránh sạt lở bờ sông, công trình ven bờ. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trong Quý II/2019.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức ký quy chế phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ công tác tự quản giám sát trên địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu các đơn vị khai thác cát nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về cắm mốc khu vực khai thác, nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác ngoài ranh giới cho phép, khai thác vượt độ sâu, vượt số lượng phương tiện đã đăng ký, khai thác vượt khối lượng, công suất được cấp. Định kỳ hàng quý, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm những bến bãi kinh doanh tập kết vật liệu xây dựng sai quy định, không để việc lợi dụng lập bến bãi tập kết để tiêu thụ cát, sỏi trái phép.

 

                                                                         T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích