English Thứ Bảy, 23-02-2019, 11:25 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87525747
Đang online: 114

Tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 01/02/2019; 930 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát đánh giá thực hiện thăm dò, khai thác cát lòng sông, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh việc điều chỉnh quy hoạch mới, trong đó, cần lưu ý giải pháp quy đị​nh giới hạn tổng sản lượng khai thác cát trên các con sông để không làm ảnh hưởng đến bờ sông, lòng sông; không quy hoạch khai thác cát tại các đoạn xung yếu để tránh sạt lở bờ sông, công trình ven bờ. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trong Quý II/2019.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức ký quy chế phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ công tác tự quản giám sát trên địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu các đơn vị khai thác cát nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về cắm mốc khu vực khai thác, nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác ngoài ranh giới cho phép, khai thác vượt độ sâu, vượt số lượng phương tiện đã đăng ký, khai thác vượt khối lượng, công suất được cấp. Định kỳ hàng quý, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm những bến bãi kinh doanh tập kết vật liệu xây dựng sai quy định, không để việc lợi dụng lập bến bãi tập kết để tiêu thụ cát, sỏi trái phép.

 

                                                                         T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích