English Thứ Bảy, 23-06-2018, 13:47 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74166350
Đang online: 70

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 12/10/2017; 1290 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Xây dựng nghiên cứu, xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành trong tháng 12/2017 quy định về quản lý chất lượng, bàn giao các công trình hạ tầng của các dự án khu dân cư, khu đô thị sử dụng vốn ngoài ngân sách do các nhà đầu tư thực hiện,

Theo đó, đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị có quy mô diện tích lớn: nghiên cứu theo hình thức khuyến khích nhà đầu tư tự bố trí kinh phí để thực hiện côn​g tác quản lý, vận hành, khai thác, duy tu, bảo dưỡng (hoặc thu từ hộ dân sinh sống trong khu dân cư, khu đô thị); giảm sức ép đối với ngân sách nhà nước.

Đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị mới có quy mô diện tích nhỏ: nghiên cứu theo hình thức nhà đầu tư có thể bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật với điều kiện cụ thể thời điểm tiếp nhận công trình và chỉ tiếp nhận khi nhà đầu tư hoàn thiện các công trình theo đúng quy hoạch.

Đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở: Sở Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu các Nhà đầu tư thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; không đề xuất UBND tỉnh cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi dự án chưa hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục hạ tầng xã hội thiết yếu.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện nghiêm túc việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh ngay sau khi dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đảm bảo yêu cầu: khi thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhà đầu tư phải ký bản cam kết thực hiện dự án gồm nội dung ký quỹ và cam kết tiến độ, làm cơ sở để theo dõi tình hình triển khai dự án và xử lý nếu vi phạm nội dung đã cam kết.

Tham mưu UBND tỉnh trong tháng 11/2017 chỉ đạo để áp dụng thống nhất việc thu hồi dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư trước và sau ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành.

 

                                                                                  V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh  báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 gửi các cơ trung ương theo nội dung Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi UBND tỉnh trước ngày 27/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, góp ý nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; có văn bản tham gia góp ý trực tiếp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích