English Thứ Năm, 19-10-2017, 16:13 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 64688592
Đang online: 172

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 12/10/2017; 362 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Xây dựng nghiên cứu, xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành trong tháng 12/2017 quy định về quản lý chất lượng, bàn giao các công trình hạ tầng của các dự án khu dân cư, khu đô thị sử dụng vốn ngoài ngân sách do các nhà đầu tư thực hiện,

Theo đó, đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị có quy mô diện tích lớn: nghiên cứu theo hình thức khuyến khích nhà đầu tư tự bố trí kinh phí để thực hiện côn​g tác quản lý, vận hành, khai thác, duy tu, bảo dưỡng (hoặc thu từ hộ dân sinh sống trong khu dân cư, khu đô thị); giảm sức ép đối với ngân sách nhà nước.

Đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị mới có quy mô diện tích nhỏ: nghiên cứu theo hình thức nhà đầu tư có thể bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật với điều kiện cụ thể thời điểm tiếp nhận công trình và chỉ tiếp nhận khi nhà đầu tư hoàn thiện các công trình theo đúng quy hoạch.

Đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở: Sở Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu các Nhà đầu tư thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; không đề xuất UBND tỉnh cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi dự án chưa hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục hạ tầng xã hội thiết yếu.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện nghiêm túc việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh ngay sau khi dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đảm bảo yêu cầu: khi thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhà đầu tư phải ký bản cam kết thực hiện dự án gồm nội dung ký quỹ và cam kết tiến độ, làm cơ sở để theo dõi tình hình triển khai dự án và xử lý nếu vi phạm nội dung đã cam kết.

Tham mưu UBND tỉnh trong tháng 11/2017 chỉ đạo để áp dụng thống nhất việc thu hồi dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư trước và sau ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành.

 

                                                                                  V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định sử dụng 1,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh ​năm 2017 để hỗ trợ kinh phí cho UBND huyện Nghĩa Hành thực hiện lập quy hoạch xây dựng vùng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định sử dụng 3,88 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2017 để bố trí cho Sở Nội vụ thực hiện khen thưởng đối với 207 bà mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnhgiao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương bin​h và xã hội rà soát, hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều mới có khó khăn về nhà ở theo điều kiện quy định tại Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo trực tiếp Bộ Xây dựng và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho phép Công ty TNHH MTV Xây dựng Thiên Minh PhátCông ty CP ĐTXD dịch vụ Đông Phương được kéo dài thời gian khai thác cát làm VLXD thông thường tại mỏ cát số 1, thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi và mỏ cátthôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa đến hết ngày 31/10/2017.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ KH&CN tại văn bản số 2938/BKHCN-ƯDCN ngày 07/9/2017 về việc cung cấp số liệu phục vụ tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị năm 2016-2017.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì, thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN tại Công văn số 2928/BKHCN-CNN ngày 06/9/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

 

  
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 2072/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo thông tin các công trình giao thông trong đô thị trên địa bàn tỉnh.
 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016; tổng hợp gửi Bộ Công Thương trước ngày 01/02 hàng năm.

 

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh