English Chủ Nhật, 23-09-2018, 23:41 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79271510
Đang online: 111

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 12/10/2017; 1320 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Xây dựng nghiên cứu, xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành trong tháng 12/2017 quy định về quản lý chất lượng, bàn giao các công trình hạ tầng của các dự án khu dân cư, khu đô thị sử dụng vốn ngoài ngân sách do các nhà đầu tư thực hiện,

Theo đó, đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị có quy mô diện tích lớn: nghiên cứu theo hình thức khuyến khích nhà đầu tư tự bố trí kinh phí để thực hiện côn​g tác quản lý, vận hành, khai thác, duy tu, bảo dưỡng (hoặc thu từ hộ dân sinh sống trong khu dân cư, khu đô thị); giảm sức ép đối với ngân sách nhà nước.

Đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị mới có quy mô diện tích nhỏ: nghiên cứu theo hình thức nhà đầu tư có thể bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật với điều kiện cụ thể thời điểm tiếp nhận công trình và chỉ tiếp nhận khi nhà đầu tư hoàn thiện các công trình theo đúng quy hoạch.

Đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở: Sở Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu các Nhà đầu tư thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; không đề xuất UBND tỉnh cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi dự án chưa hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục hạ tầng xã hội thiết yếu.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện nghiêm túc việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh ngay sau khi dự án đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đảm bảo yêu cầu: khi thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhà đầu tư phải ký bản cam kết thực hiện dự án gồm nội dung ký quỹ và cam kết tiến độ, làm cơ sở để theo dõi tình hình triển khai dự án và xử lý nếu vi phạm nội dung đã cam kết.

Tham mưu UBND tỉnh trong tháng 11/2017 chỉ đạo để áp dụng thống nhất việc thu hồi dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư trước và sau ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành.

 

                                                                                  V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích