English Thứ Ba, 21-05-2019, 09:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95579912
Đang online: 216

Tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Đăng ngày: 15/03/2019; 1288 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Theo đó, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trong công tác khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị tăng cường công tác tuyền truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đối với các tổ chức, cá nhân để nâng cao nhận thức, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật.

 

Đồng thời, chỉ đạo các UBND xã, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp chấn chỉnh khắc phục ngay một số tồn tại trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

 

Cụ thể, đối với công tác quản lý công trình thủy lợi: Thường xuyên theo dõi, tổ chức sửa chữa, khắc phục kịp thời các công trình đầu mối, kênh mương bị hư hỏng; bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa kịp thời các thiết bị cơ khí  bị hư hỏng nặng, không vận hành được để đảm bảo cấp nước, vận hành an toàn và tăng tuổi thọ công trình.

 

Về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi: Chỉ đạo UBND các xã củng cố, thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định của Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi để đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo quy định hiện hành.

 

Đối với công tác bảo vệ công trình: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi xử lý nghiêm các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo đúng quy định để chấn chỉnh, răn đe,...

 

                                                                                     T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1314/BTTTT-KHTC ngày 26/4/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (trước ngày 25/5/2019); báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích