English Chủ Nhật, 21-07-2019, 03:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103301090
Đang online: 113

Tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Đăng ngày: 15/03/2019; 1311 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Theo đó, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trong công tác khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị tăng cường công tác tuyền truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đối với các tổ chức, cá nhân để nâng cao nhận thức, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật.

 

Đồng thời, chỉ đạo các UBND xã, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp chấn chỉnh khắc phục ngay một số tồn tại trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

 

Cụ thể, đối với công tác quản lý công trình thủy lợi: Thường xuyên theo dõi, tổ chức sửa chữa, khắc phục kịp thời các công trình đầu mối, kênh mương bị hư hỏng; bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa kịp thời các thiết bị cơ khí  bị hư hỏng nặng, không vận hành được để đảm bảo cấp nước, vận hành an toàn và tăng tuổi thọ công trình.

 

Về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi: Chỉ đạo UBND các xã củng cố, thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định của Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi để đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo quy định hiện hành.

 

Đối với công tác bảo vệ công trình: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi xử lý nghiêm các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo đúng quy định để chấn chỉnh, răn đe,...

 

                                                                                     T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích