English Thứ Hai, 18-03-2019, 22:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89246300
Đang online: 179

Tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Đăng ngày: 15/03/2019; 1183 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Theo đó, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trong công tác khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Chỉ đạo các Phòng, ban, đơn vị tăng cường công tác tuyền truyền, phổ biến pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đối với các tổ chức, cá nhân để nâng cao nhận thức, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật.

 

Đồng thời, chỉ đạo các UBND xã, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp chấn chỉnh khắc phục ngay một số tồn tại trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

 

Cụ thể, đối với công tác quản lý công trình thủy lợi: Thường xuyên theo dõi, tổ chức sửa chữa, khắc phục kịp thời các công trình đầu mối, kênh mương bị hư hỏng; bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa kịp thời các thiết bị cơ khí  bị hư hỏng nặng, không vận hành được để đảm bảo cấp nước, vận hành an toàn và tăng tuổi thọ công trình.

 

Về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi: Chỉ đạo UBND các xã củng cố, thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định của Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi để đáp ứng yêu cầu về năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo quy định hiện hành.

 

Đối với công tác bảo vệ công trình: Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi xử lý nghiêm các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo đúng quy định để chấn chỉnh, răn đe,...

 

                                                                                     T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 978/BCT-TXTM ngày 19/02/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát, báo cáo cụ thể các vướng mắc, bất cập, các nội dung phát sinh và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo nội dung Công văn số 932/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06/3/2019, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý Đất đai) trước ngày 25/3/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông, có ý kiến góp ý, gửi Sở Tài chính trước ngày 20/3/2019 để Sở Tài chính tổng hợp, trực tiếp có văn bản góp ý, gửi Bộ Tài chính trước ngày 22/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 699/BGDĐT-ĐANN ngày 28/02/2019. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia) và UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích