English Chủ Nhật, 18-08-2019, 17:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107045548
Đang online: 122

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Đăng ngày: 09/04/2018; 446 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 364/UBND-NNTN ngày 22/01/2018 về việc tăng cường quản lý đất lâm nghiệp và giải quyết tình trạng lấn, chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với các Ban Quản lý rừng phòng hộ rà soát lại những diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân bị chồng lấn với diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ trên địa bàn quản lý để có biện pháp xử lý phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo hoàn thành dứt điểm trong năm 2018.

 

Chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND xã phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý rừng phòng hộ trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân sống trên địa bàn tham gia bảo vệ và phát triển rừng; thực thi pháp luật bảo vệ rừng nghiêm minh để tăng cường tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong cộng đồng.

 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tổ chức thực hiện dự án Rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất gắn với điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng theo quy định tại Quyết định số 845/QĐ-BNN-TCLN ngày 13/10/2015 và Công văn số 10121/BNN-TCLN ngày 31/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 8724/BTC-QLKT ngày 31/7/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện lập và tổng hợp báo cáo tài chính đối với năm tài chính 2018, 2019 theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Thanh tra Bộ Công an tại Thông báo số 1673/TB-X05 ngày 31/7/2019 về công tác phòng cháy và chữa cháy.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7137/BGTVT-ATGT ngày 01/8/2019 về việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử vận động viên Trương Thanh tham gia thi đấu Giải Vô địch thế giới Pencak Silat tại Thái Lan, từ ngày 29/9/2019 đến 05/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích