English Thứ Năm, 17-10-2019, 19:35 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110778818
Đang online: 212

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Đăng ngày: 09/04/2018; 468 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 364/UBND-NNTN ngày 22/01/2018 về việc tăng cường quản lý đất lâm nghiệp và giải quyết tình trạng lấn, chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với các Ban Quản lý rừng phòng hộ rà soát lại những diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân bị chồng lấn với diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ trên địa bàn quản lý để có biện pháp xử lý phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo hoàn thành dứt điểm trong năm 2018.

 

Chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND xã phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý rừng phòng hộ trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân sống trên địa bàn tham gia bảo vệ và phát triển rừng; thực thi pháp luật bảo vệ rừng nghiêm minh để tăng cường tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong cộng đồng.

 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tổ chức thực hiện dự án Rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất gắn với điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng theo quy định tại Quyết định số 845/QĐ-BNN-TCLN ngày 13/10/2015 và Công văn số 10121/BNN-TCLN ngày 31/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra thực tế và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 30/9/2019 về việc xin chủ trương đầu tư khẩn cấp công trình Đập Mang Voang, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để triển khai các bước tiếp theo.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích