English Thứ Sáu, 21-06-2019, 02:08 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99475753
Đang online: 133

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Đăng ngày: 09/04/2018; 427 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 364/UBND-NNTN ngày 22/01/2018 về việc tăng cường quản lý đất lâm nghiệp và giải quyết tình trạng lấn, chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan chủ động phối hợp với các Ban Quản lý rừng phòng hộ rà soát lại những diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân bị chồng lấn với diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ trên địa bàn quản lý để có biện pháp xử lý phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo hoàn thành dứt điểm trong năm 2018.

 

Chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND xã phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý rừng phòng hộ trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân sống trên địa bàn tham gia bảo vệ và phát triển rừng; thực thi pháp luật bảo vệ rừng nghiêm minh để tăng cường tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung trong cộng đồng.

 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tổ chức thực hiện dự án Rà soát chuyển đổi đất, rừng phòng hộ ít xung yếu sang quy hoạch rừng sản xuất gắn với điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng theo quy định tại Quyết định số 845/QĐ-BNN-TCLN ngày 13/10/2015 và Công văn số 10121/BNN-TCLN ngày 31/11/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích