English Thứ Năm, 22-02-2018, 00:10 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68957572
Đang online: 71

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Tăng cường công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

Đăng ngày: 12/02/2018; 120 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn, hướng dẫn trình tự thủ tục về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp cho cán bộ của cơ quan kiểm tra, quản lý giống cây trồng lâm nghiệp cấp huyện, các tổ chức sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn theo phân c​ấp tại Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và theo quy định hiện hành về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp để các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thực hiện việc sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo đúng các quy định hiện hành.

Thường xuyên kiểm soát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trước khi trồng rừng nhằm tăng năng suất, chất lượng rừng trồng và hạn chế sâu bệnh hại rừng.

 

                                                                              V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh