English Thứ Ba, 25-09-2018, 08:04 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79368122
Đang online: 192
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Tăng cường công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

Đăng ngày: 12/02/2018; 234 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn, hướng dẫn trình tự thủ tục về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp cho cán bộ của cơ quan kiểm tra, quản lý giống cây trồng lâm nghiệp cấp huyện, các tổ chức sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn theo phân c​ấp tại Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và theo quy định hiện hành về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp để các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thực hiện việc sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo đúng các quy định hiện hành.

Thường xuyên kiểm soát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trước khi trồng rừng nhằm tăng năng suất, chất lượng rừng trồng và hạn chế sâu bệnh hại rừng.

 

                                                                              V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức, trực tiếp báo cáo Bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích