English Thứ Hai, 18-06-2018, 13:14 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 73933050
Đang online: 134
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Tăng cường công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

Đăng ngày: 12/02/2018; 198 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn, hướng dẫn trình tự thủ tục về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp cho cán bộ của cơ quan kiểm tra, quản lý giống cây trồng lâm nghiệp cấp huyện, các tổ chức sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn theo phân c​ấp tại Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi và theo quy định hiện hành về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp.

Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp để các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thực hiện việc sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo đúng các quy định hiện hành.

Thường xuyên kiểm soát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trước khi trồng rừng nhằm tăng năng suất, chất lượng rừng trồng và hạn chế sâu bệnh hại rừng.

 

                                                                              V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức kiểm tra thực tế và có ý kiến tham mưu đề xuất cụ thể, trình UBND tỉnh xem x​ét quyết định việc chủ trương và bố trí kinh phí sửa chữa khẩn cấp Xi phông 9 tại K12+290 trên kênh chính Liệt Sơn. Hoàn thành trước ngày 10/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh việc bổ sung dự án cầu Sông Rin vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh tại Công văn số 1318/UBND-NNTN ngày 05/6/2018 về việc xin ý kiến lập Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Tịnh đến năm 2020, hướng dẫn UBND huyện Sơn Tịnh thực hiện theo đúng quy định của Luật; trường hợp có vướng mắc thì thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2759/BTNMT-TCBHĐVN ngày 29/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn giải quyết việc giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét.​

 

  

Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 03 sở: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển​ nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website