English Thứ Tư, 26-06-2019, 02:59 (GMT+7)

Hệ thống chính trị cấp tỉnh

Các Sở, Ban, Ngành

Huyện, Thành phố

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100104037
Đang online: 127

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

Đăng ngày: 13/06/2019; 170 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, hội, đoàn thể; các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho cán bộ, công nhân, viên chức tại cơ quan, đơn vị; đồng thời, tuyên truyền cho gia đình, người thân chấp hành nghiêm các quy định về PCCC; nắm bắt những kiến thức cơ bản về công tác PCCC, những kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC; tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc duy trì các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra, đặc biệt là việc quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện, các chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ,...

 

Đơn vị, địa phương nào để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản thì Thủ trưởng đơn vị, địa phương đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

 

Di dời cơ sở sản xuất có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư

 

Chủ tịch yêu cầu UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC đối với khu dân cư. Khi xảy ra cháy, nổ tại khu dân cư, phải tập trung các lực lượng tổ chức chữa cháy, CNCH kịp thời, nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra. Chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao,…

 

Đồng thời, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện ngay những giải pháp, biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCCC; các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ trong khu dân cư; hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra để người dân thực hiện, áp dụng. Tích cực vận động nhân dân tự nguyện di dời các cơ sở sản xuất nhỏ, lẻ có nguy hiểm cháy, nổ cao ra khỏi khu dân cư; đồng thời, vận động người dân đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH tại chỗ.

 

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc cơi nới chiếm dụng lối đi chung; câu, mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không bảo đảm theo quy định. Trong quá trình cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ, nhà ở liền kề, nhà ở liền kề mặt phố..., chỉ đạo đơn vị chức năng cần chú ý đến các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC theo quy định; chỉ đạo tiến hành rà soát quy hoạch đối với các làng nghề truyền thống hướng tới mục tiêu mỗi làng nghề, mỗi gia đình, hộ kinh doanh sản xuất đạt chuẩn về PCCC, bảo vệ môi trường,..

 

Lồng ghép kỹ năng về PCCC và CNCH vào nhà trường

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng nội dung, thời lượng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH để lồng ghép vào các hoạt động ngoại khóa trong nhà trường phù hợp với từng cấp học, bậc học; bảo đảm mỗi năm, nhà trường tổ chức ít nhất 01 hoạt động ngoại khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH.

 

Phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về PCCC và CNCH trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường. Định kỳ, tổ chức các hoạt động thực hành, diễn tập để hình thành kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố cho học sinh, sinh viên.

 

Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ

 

Công an tỉnh chủ động điều tra cơ bản nắm tình hình, đánh giá, phân tích mức độ an toàn về cháy, nổ của từng khu dân cư để hướng dẫn, áp dụng các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong Nhân dân, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.

 

Chỉ đạo kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở và hướng dẫn công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư bảo đảm đủ số lần, số lượt theo quy định; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

 

Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng công tác PCCC đối với các cơ sở nằm trong các khu công nghiệp, Khu Kinh tế Dung Quất và các cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm cháy, nổ cao nằm trong khu dân cư, đặc biệt là các loại hình cơ sở sản xuất, kho hàng xây dựng tạm trên các khu đất đang chờ sử dụng cho các mục đích khác. Nâng cao hiệu quả công tác thường trực, tiếp nhận thông tin, huy động nhanh nhất lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy, kịp thời cứu người, tài sản; thường xuyên tổ chức diễn tập phương án chữa cháy có sự phối hợp nhiều lực lượng,…

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích