English Thứ Hai, 23-09-2019, 04:10 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109377541
Đang online: 194
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Tăng cường công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Đăng ngày: 10/09/2019; 80 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Theo đó, các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ngãi, các Sở: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện cả trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, kịp thời ngăn chặn không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy trong địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ngãi chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây ma túy liên tuyến, liên tỉnh; các điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, bố trí kinh phí, đầu tư nguồn lực cho công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế tiếp nhận điều trị cho người sử dụng ma túy tổng hợp có dấu hiệu loạn thần; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp tại các cơ sở cai nghiện. Tổ chức tập huấn, cấp chứng chỉ xác định tình trạng nghiện cho lực lượng y tế xã, phường, thị trấn; tiếp tục mở rộng điều trị ARV cho bệnh nhân HIV/AIDS bằng nguồn kinh phí từ Bảo hiểm y tế; kịp thời hướng dẫn các địa phương, cơ sở ngăn chặn tình trạng bỏ liều, dùng đồng thời nhiều loại ma túy khác khi điều trị bằng Methadone.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP, ngày 15/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp luật phòng, chống mại dâm”.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ban, ngành chức năng ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán các loại chất hướng thần, tiền chất và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không để lợi dụng các cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (quán bar, karaoke, nhà nghỉ…), sử dụng trái phép các chất ma túy, chất hướng thần.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp trong việc lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh; bảo đảm các quy định của Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

           

                                                                    H.N

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích