English Thứ Ba, 17-09-2019, 11:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109025007
Đang online: 268

Tăng cường công tác phối hợp thực hiện xử lý nợ xấu

Đăng ngày: 13/11/2018; 492 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo về việc tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Yêu cầu các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc xử lý nợ xấu. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp, gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi để đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

 

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh trong việc hỗ trợ công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để các đơn vị này thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 42; đồng thời, chủ trì, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đề xuất UBND tỉnh xem xét, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích