English Thứ Hai, 24-02-2020, 18:15 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119525276
Đang online: 234

Tăng cường công tác phối hợp thực hiện xử lý nợ xấu

Đăng ngày: 13/11/2018; 532 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ chỉ đạo về việc tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Yêu cầu các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc xử lý nợ xấu. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp, gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi để đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

 

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh trong việc hỗ trợ công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) để các đơn vị này thực hiện đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 42; đồng thời, chủ trì, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để đề xuất UBND tỉnh xem xét, kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 608/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 về việc thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tham gia góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ; báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích