English Thứ Sáu, 18-10-2019, 19:18 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110821756
Đang online: 206
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh trông giữ xe trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Đăng ngày: 12/04/2018; 349 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm Chỉ đạo UBND các phường: Nguyễn Nghiêm, Nghĩa Lộ và Trần Phú thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh trông giữ xe tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi như: Chợ Quảng Ngãi, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, Ga Quảng Ngãi; kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm (nếu có). Báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) kết quả xử lý.

Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Quảng Ngãi kiểm tra, rà soát việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho các cơ sở kinh doanh dịch​ vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đảm bảo theo đúng quy định; đồng thời, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh trông giữ xe nghiêm túc chấp hành việc niêm yết công khai giá dịch vụ trông giữ xe của từng loại phương tiện để chủ phương tiện gửi xe, trả đúng giá quy định tại Quyết định số 63a/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh.

 

Các Sở: Tài chính, Công Thương, Y tế, Giao thông vận tải và UBND thành phố Quảng Ngãi thường xuyên theo dõi, kiểm tra các cơ sở kinh doanh trông giữ xe thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai giá dịch vụ trông giữ xe của từng loại phương tiện tại các điểm trông giữ xe đảm bảo đúng quy định.Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm cần kịp thời xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

 

 

                                                                      V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích