English Thứ Ba, 18-06-2019, 15:18 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99178191
Đang online: 233
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh trông giữ xe trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Đăng ngày: 12/04/2018; 310 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm Chỉ đạo UBND các phường: Nguyễn Nghiêm, Nghĩa Lộ và Trần Phú thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh trông giữ xe tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi như: Chợ Quảng Ngãi, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, Ga Quảng Ngãi; kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm (nếu có). Báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) kết quả xử lý.

Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Quảng Ngãi kiểm tra, rà soát việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho các cơ sở kinh doanh dịch​ vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đảm bảo theo đúng quy định; đồng thời, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh trông giữ xe nghiêm túc chấp hành việc niêm yết công khai giá dịch vụ trông giữ xe của từng loại phương tiện để chủ phương tiện gửi xe, trả đúng giá quy định tại Quyết định số 63a/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh.

 

Các Sở: Tài chính, Công Thương, Y tế, Giao thông vận tải và UBND thành phố Quảng Ngãi thường xuyên theo dõi, kiểm tra các cơ sở kinh doanh trông giữ xe thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai giá dịch vụ trông giữ xe của từng loại phương tiện tại các điểm trông giữ xe đảm bảo đúng quy định.Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm cần kịp thời xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

 

 

                                                                      V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích