English Thứ Tư, 21-08-2019, 06:02 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107300500
Đang online: 152
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Tăng cường chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2019

Đăng ngày: 11/05/2019; 478 lần đọc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 2944/BNN-TCTS ngày 02/5/2019 về tăng cường chỉ đạo phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2019. Theo đó, để tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản: Thực hiện nghiêm các nội dung tại văn bản số 706/TB-BNN-VP ngày 31 tháng 01 năm 2019 về việc thông báo kết luận của Lãnh đạo Bộ tại Hội nghị “Quản lý giống tôm nước lợ và ký quy chế phối hợp”. Tổ chức quản lý, giám sát chặt điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Kiểm soát tốt giố​kt-11052019.jpgkt-11052019.jpgng thủy sản bố mẹ, xử lý nghiêm các cơ sở sử dụng thủy sản bố mẹ không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, không tuân thủ thời hạn cho sinh sản theo quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất việc tuân thủ các quy định về điều kiện sản xuất và chất lượng đối với thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Phối hợp với Tổng cục Thủy sản và các đơn vị liên quan để truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm theo quy định.

Về quản lý các đối tượng nuôi chủ lực: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025. Tuân thủ khung lịch mùa vụ thả giống tôm nước lợ theo hướng dẫn tại Công văn số 4717/TCTS-NTTS ngày 20 tháng 12 năm 2018. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại văn bản số 1620/TB- BNN-VP ngày 06 tháng 3 năm 2019 và văn bản số 2118/TB-BNN-VP ngày 27 tháng 3 năm 2019 thông báo ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại các Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển ngành hàng cá tra và tôm năm 2019.

Khuyến cáo người nuôi áp dụng các giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu tác động bất lợi của thời tiết đến hoạt động sản xuất như: tích trữ nước ngọt để điều tiết độ mặn trong điều kiện nắng nóng kéo dài hoặc xâm nhập mặn; kiểm soát tốt các yếu tố môi trường trong ao nuôi; duy trì mực nước ao nuôi thích hợp, sử dụng quạt nước để hạn chế chênh lệch nhiệt độ nước giữa ngày và đêm;

Thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi, khuyến cáo kịp thời trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, ứng phó khi môi trường có diễn biến bất lợi; kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra dịch bệnh;

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thu mua, vận chuyển, sơ chế, chế biến tôm, cá tra để kịp thời ngăn chặn các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm; hợp tác, liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo chuỗi để hạ giá thành, nâng cao chất lượng, giá trị, khả năng truy xuất nguồn gốc và sức cạnh tranh cho sản phẩm. Tổ chức lại khâu chế biến sản phẩm để tận dụng tối đa công suất của các cơ sở chế biến, đa dạng các mặt hàng, phát triển các sản phẩm chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm. Chủ động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Khuyến khích phát triển nuôi, tiêu thụ các loài thủy sản bản địa có giá trị kinh tế để phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích