English Thứ Năm, 18-07-2019, 08:12 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 102962708
Đang online: 210

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Đăng ngày: 09/07/2019; 210 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo đó, rà soát, kiểm tra củng cố ngay lực lượng Phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) của lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng; kiểm tra việc thành lập, củng cố các tổ đội PCCCR cơ sở đảm bảo hoạt động và đáp ứng yêu cầu PCCCR tại chỗ.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác PCCCR bằng các hình thức phù hợp phong tục, tập quán của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia PCCCR; tổ chức cho cán bộ và nhân dân ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR; vận động nhân dân tuyệt đối không đốt nương làm rẫy trong thời gian nắng nóng ở mức cao, làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc xây dựng phương án PCCCR các cấp, phương án chữa cháy rừng cụ thể cho các khu rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, nhằm phục vụ công tác quản lý và tổ chức phòng cháy, chữa cháy rừng của từng cấp.

Thực hiện tốt công tác dự báo và cảnh báo nguy cơ cháy rừng, phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng đưa tin kịp thời về cấp dự báo cháy rừng, các biện pháp PCCCR đối với từng cấp dự báo cháy rừng (qua tin nhắn, email, Zalo...).

Chỉ đạo ngay các đơn vị chủ rừng kiểm tra, tu sửa hệ thống các công trình PCCCR như đường băng cản lửa, ao, hồ chứa nước, cống giữ nước, hệ thống chòi canh lửa rừng; kiểm tra tình trạng hoạt động của trang bị phương tiện, máy móc thiết bị và công cụ PCCCR; thực hiện các biện pháp lâm sinh, vệ sinh rừng làm giảm nguồn vật liệu cháy trong rừng; tổ chức kiểm tra việc thực hiện của các chủ rừng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Thực hiện nghiêm việc tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện công tác PCCCR tại các địa phương, cơ sở và chủ rừng thuộc vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác PCCCR; tổ chức tuần tra, canh gác PCCCR theo quy định, nhằm phát hiện sớm điểm cháy rừng; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa các nguy cơ cháy rừng; tổ chức cứu chữa kịp thời các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh; triển khai các biện pháp chữa cháy, tổ chức chữa cháy rừng theo quy định; kịp thời huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn và lây lan trên diện rộng; thực hiện nghiêm việc báo cáo nhanh các tình huống cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm các quy định về PCCCR.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai các biện pháp cấp bách sau: kiểm tra lại lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí để thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn.

Phải có phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết; chủ động di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương làm rẫy; tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng. 

                                                        V.N

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1609/BXD-KTXD ngày 09/7/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Công văn số 786/TTg-CN ngày 01/7/2019 về việc chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3724-CV/TU ngày 05/7/2019 triển khai Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh theo yêu cầu tại Công văn số 3728-CV/TU ngày 05/7/2019 của Thường trực Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích