English Thứ Hai, 23-09-2019, 03:25 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109374343
Đang online: 175
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Tăng cường đôn đốc thu ngân sách nhà nước

Đăng ngày: 06/09/2019; 739 lần đọc

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng tại cuộc họp đánh giá tình hình thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2019 diễn ra vào sáng 06-9.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong 8 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 11.982 tỷ đồng, bằng 60,7% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu từ xuất, nhập khẩu đạt 2.190 tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán; thu nội địa đạt 9.792 tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán.

 

So với dự toán tỉnh giao, có 09/15 khoản thu đảm bảo tiến độ và vượt dự toán, 06 khoản chưa đảm bảo tiến độ. So với cùng kỳ, đa số các khoản thu đều tăng; trong đó, một số khoản tăng cao như xổ số kiến thiết tăng 42,6%, thuế thu nhập cá nhân tăng 50,3%, thu tiền sử dụng đất tăng 144%, thu tiền cho thuê đất tăng 201,1%, thuế bảo vệ môi trường tăng 39,7%,…

 

Chi cân đối ngân sách địa phương trong 8 tháng trên 7.190 tỷ đồng, bằng 48% dự toán HĐND tỉnh giao. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu đạt 732 tỷ đồng, bằng 41,4% dự toán năm.

 

Dự kiến thu cân đối ngân sách cả năm ước đạt 18.237 tỷ đồng, bằng 92,3% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa ước đạt 15.300 tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán năm (thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 8.150 tỷ đồng, giảm 3.430 tỷ đồng so với dự toán); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 2.937 tỷ đồng, bằng 113% dự toán.

 

So với dự toán Trung ương giao, dự kiến thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh hụt thu khoảng 1.445 tỷ đồng, trong đó, hụt thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất khoảng 3.430 tỷ đồng.

 

Chi cân đối ngân sách cả năm ước đạt trên 12.977 tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán HĐND tỉnh giao. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu ước đạt 1.24 tỷ đồng, bằng 97,5% dự toán năm.

nb7-06092019.jpg


Tại cuộc họp, các đại biểu đã trình bày nguyên nhân một số khoản thu đạt thấp và đề xuất giải pháp tăng thu ngân sách.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đánh giá, trong 8 tháng đầu năm, đa số các khoản thu đều đạt kết quả tốt; tuy nhiên, do giá dầu thô giao động ở mức thấp hơn giá dự toán, dẫn đến nguồn thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giảm so với dự toán được giao, ảnh hưởng đến thu ngân sách của tỉnh.

 

Để công tác thu ngân sách năm 2019 đạt kết quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.

 

Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019. Cục Thuế tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thuế; theo dõi chặt chẽ các khoản thu; nắm chắc tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, khu vực, sắc thuế; xác định rõ các nguồn thu, loại thuế còn thất thu kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả; đồng thời, có giải pháp đôn đốc thu đạt và vượt kế hoạch các khoản thu, tăng nguồn thu ngoài quốc doanh, thu khoáng sản, xây dựng cơ bản,…

 

Đồng thời, các sở, ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách nhà nước; tạo điều kiện để các nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất các dự án bất động sản.

 

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh sử dụng các nguồn lực tài chính để bù đắp hụt thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Đề nghị Nhà máy Lọc dầu Dung Quất phấn đấu hoàn thành đạt và vượt sản lượng được giao.

 

Về chi ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước theo đúng tiến độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; giảm chi đầu tư và một số khoản chi thường xuyên không cần thiết,…

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích