English Chủ Nhật, 26-01-2020, 18:21 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117338646
Đang online: 160
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Tạm thời thực hiện Sổ kiểm soát tàu cá

Đăng ngày: 03/12/2019; 141 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức in, phát hành Sổ kiểm soát tàu cá trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tham mưu (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tại Công văn số 2186/BTM-QLB ngày 24/10/2019. Đồng thời, chỉ đạo các đồn, trạm kiểm soát biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ trì tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố khu vực biên giới biển thực ​hiện đúng quy định tại Điều 6 Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động người, phương tiện trong khu vực biên giới biển Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố ven biển, hải đảo phối hợp với Bộ độ Biên phòng tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân ở khu vực biên giới biển nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong họat động khai thác thủy sản, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới biển; giảm thiểu và tiến tới chấp dứt tình trạng tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi xâm phạm trái phép vùng biển các nước để khai thác hải sản.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU).

H.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích