English Thứ Hai, 14-10-2019, 23:21 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110645748
Đang online: 188

Sự cần thiết phải xây dựng Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Đăng ngày: 12/04/2019; 1618 lần đọc
Mô hình trồng rau sạch thủy canh tại vườn rau Family Farm - Sơn Hà

Thời gian qua, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) luôn được tỉnh ta coi trọng và ưu tiên phát triển, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên một diện tích, tăng khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay tỉnh ta vẫn chưa xây dựng Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, đây sẽ là rào cản cho sự phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2, Điều 3 của Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng CNC, nông nghiệp sạch, danh mục CNC ứng dụng trong nông nghiệ​p thì Dự án nông nghiệp ứng dụng CNC là dự án sản xuất nông nghiệp phải đáp ứng được một trong bốn tiêu chí, trong đó có tiêu chí là nằm trong Vùng nông nghiệp ứng dụng CNC đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định công nhận Vùng.

 

Xây dụng Vùng nông nghiệp ứng dụng CNC sẽ là điều kiện cho các doanh nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cụ thể: Theo quy định tại Khoản 6, Điều 9 của Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thì doanh nghiệp đầu tư các khu, vùng, dự án nông nghiệp ứng dụng CNC sẽ được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/ha để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường. Ngoài ra, tại Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ, tổ chức, cá nhân muốn được vay “gói” tín dụng 100 nghìn tỷ đồng để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh nông nghiệp ứng CNC thì dự án, phương án phải thực hiện trong Vùng nông nghiệp ứng dụng CNC...

 

Để triển khai thực hiện chính sách trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Tin rằng, việc lập xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh sẽ sớm được triển khai nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC sẽ được tiếp cận các ưu đãi từ nhà nước và góp phần thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh phát triển.

 

Đồng Nhật Thẩm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng Đề án “Thuê chuyên gia Cu Ba hỗ trợ khám, chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tại Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung quy hoạch Khu du lịch Mỹ Khê không còn phù hợp trong quá trình xây dựng đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Kỳ và xã Tịnh Khê; khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế làm việc với Công ty TNHH Một thành viên Doanh nghiệp xã hội Cao để xây dựng Đề án cụ thể về việc đầu tư cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (Bệnh viện đa khoa Dung Quất trước đây); trên cơ sở đó, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, UBND huyện Bình Sơn và các sở, ngành liên quan tham gia góp ý hoàn chỉnh Đề án, tham mưu UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích