English Thứ Ba, 18-06-2019, 22:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99204444
Đang online: 129

Sự cần thiết phải xây dựng Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Đăng ngày: 12/04/2019; 1587 lần đọc
Mô hình trồng rau sạch thủy canh tại vườn rau Family Farm - Sơn Hà

Thời gian qua, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) luôn được tỉnh ta coi trọng và ưu tiên phát triển, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên một diện tích, tăng khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay tỉnh ta vẫn chưa xây dựng Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, đây sẽ là rào cản cho sự phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2, Điều 3 của Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng CNC, nông nghiệp sạch, danh mục CNC ứng dụng trong nông nghiệ​p thì Dự án nông nghiệp ứng dụng CNC là dự án sản xuất nông nghiệp phải đáp ứng được một trong bốn tiêu chí, trong đó có tiêu chí là nằm trong Vùng nông nghiệp ứng dụng CNC đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định công nhận Vùng.

 

Xây dụng Vùng nông nghiệp ứng dụng CNC sẽ là điều kiện cho các doanh nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cụ thể: Theo quy định tại Khoản 6, Điều 9 của Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thì doanh nghiệp đầu tư các khu, vùng, dự án nông nghiệp ứng dụng CNC sẽ được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/ha để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường. Ngoài ra, tại Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ, tổ chức, cá nhân muốn được vay “gói” tín dụng 100 nghìn tỷ đồng để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh nông nghiệp ứng CNC thì dự án, phương án phải thực hiện trong Vùng nông nghiệp ứng dụng CNC...

 

Để triển khai thực hiện chính sách trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Tin rằng, việc lập xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh sẽ sớm được triển khai nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC sẽ được tiếp cận các ưu đãi từ nhà nước và góp phần thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh phát triển.

 

Đồng Nhật Thẩm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích