English Thứ Bảy, 20-04-2019, 07:54 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92321122
Đang online: 129

Sự cần thiết phải xây dựng Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Đăng ngày: 12/04/2019; 1504 lần đọc
Mô hình trồng rau sạch thủy canh tại vườn rau Family Farm - Sơn Hà

Thời gian qua, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) luôn được tỉnh ta coi trọng và ưu tiên phát triển, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên một diện tích, tăng khả năng cạnh tranh của các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh. Tuy nhiên, đến nay tỉnh ta vẫn chưa xây dựng Vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, đây sẽ là rào cản cho sự phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2, Điều 3 của Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng CNC, nông nghiệp sạch, danh mục CNC ứng dụng trong nông nghiệ​p thì Dự án nông nghiệp ứng dụng CNC là dự án sản xuất nông nghiệp phải đáp ứng được một trong bốn tiêu chí, trong đó có tiêu chí là nằm trong Vùng nông nghiệp ứng dụng CNC đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định công nhận Vùng.

 

Xây dụng Vùng nông nghiệp ứng dụng CNC sẽ là điều kiện cho các doanh nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi của nhà nước về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cụ thể: Theo quy định tại Khoản 6, Điều 9 của Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thì doanh nghiệp đầu tư các khu, vùng, dự án nông nghiệp ứng dụng CNC sẽ được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/ha để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường. Ngoài ra, tại Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ, tổ chức, cá nhân muốn được vay “gói” tín dụng 100 nghìn tỷ đồng để thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh nông nghiệp ứng CNC thì dự án, phương án phải thực hiện trong Vùng nông nghiệp ứng dụng CNC...

 

Để triển khai thực hiện chính sách trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Tin rằng, việc lập xây dựng vùng nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh sẽ sớm được triển khai nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC sẽ được tiếp cận các ưu đãi từ nhà nước và góp phần thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn tỉnh phát triển.

 

Đồng Nhật Thẩm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích