English Chủ Nhật, 21-07-2019, 09:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103343702
Đang online: 151

Sơn Tịnh xây dựng mới 19 mô hình về an ninh trật tự

Đăng ngày: 12/09/2018; 358 lần đọc

Tính đến thời điểm này, huyện Sơn Tịnh đã xây dựng mới 19 mô hình về an ninh trật tự.  

Một số mô hình hoạt động hiệu quả như: mô hình "5 xây, 4​ giảm" tại xã Tịnh Sơn, mô hình "Trường THCS Tịnh Sơn an toàn về an ninh trật tự", mô hình "Chủ nhà trọ liên kết phòng, chống tội phạm" tại thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong; mô hình "3 xây, 4 phòng" tại giáo họ tôn giáo Phước Thọ, Tịnh Giang; mô hình Dòng họ tự quản về an ninh trật tự dòng họ Lâm, ở thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ.

 

Nhân rộng 8 mô hình như: mô hình "Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông" tại thôn Thọ Lộc Bắc, Tịnh Hà, mô hình "Trường THCS Tịnh Bình an toàn về an ninh trật tự", mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự dòng họ Đỗ ở thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ.

 

Bên cạnh xây dựng, nhân rộng mô hình, huyện cũng thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình hiện có. Nhiều mô hình được biểu dương như: mô hình "Hội cựu chiến binh tham gia cảm hóa, giáo dục người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng dân cư" của Hội CCB thôn Minh Lộc, xã Tịnh Bắc đã cảm hóa, giáo dục được 8 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; mô hình "Chủ nhà trọ liên kết trong phòng, chống tội phạm" của Công an xã Tịnh Phong. Từ khi triển khai đến nay, các chủ nhà trọ trên địa bàn xã đã cung cấp hàng chục thông tin liên quan đến đối tượng nghi vấn cho lực lượng công an. Đặc biệt, giúp Công an xã Tịnh Phong củng cố hồ sơ và đưa 2 đối tượng có sử dụng chất ma túy ra kiểm điểm, giáo dục trước dân.

 

Hay mô hình "Tự quản, tự phòng" tại thôn Cù Và, xã Tịnh Giang, qua thực hiện tình trạng thanh, thiếu niên trong thôn vi phạm pháp luật đã giảm nhiều, tội phạm và tệ nạn xã hội không còn phức tạp như trước. Mô hình "Dòng họ tự quản về an ninh trật tự" dòng họ Lâm, ở thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ, nhờ đó đã quản lý con em, người thân trong gia đình, dòng họ không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

 

                                                                                    Kim Cúc


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019; phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Thông báo số 242/TB-KTNN ngày 02/7/2019 về thông báo kết quả kiểm toán Đoàn kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn số 241/KTNN-TH ngày 02/7/2019 về việc gửi Báo cáo kiểm toán.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, tổng hợp, xây dựng báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, trực tiếp báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đảm bảo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4799/BKHĐT-TH ngày 11/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích