English Thứ Bảy, 16-02-2019, 13:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87074857
Đang online: 108

Sơn Tịnh xây dựng mới 19 mô hình về an ninh trật tự

Đăng ngày: 12/09/2018; 334 lần đọc

Tính đến thời điểm này, huyện Sơn Tịnh đã xây dựng mới 19 mô hình về an ninh trật tự.  

Một số mô hình hoạt động hiệu quả như: mô hình "5 xây, 4​ giảm" tại xã Tịnh Sơn, mô hình "Trường THCS Tịnh Sơn an toàn về an ninh trật tự", mô hình "Chủ nhà trọ liên kết phòng, chống tội phạm" tại thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong; mô hình "3 xây, 4 phòng" tại giáo họ tôn giáo Phước Thọ, Tịnh Giang; mô hình Dòng họ tự quản về an ninh trật tự dòng họ Lâm, ở thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ.

 

Nhân rộng 8 mô hình như: mô hình "Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông" tại thôn Thọ Lộc Bắc, Tịnh Hà, mô hình "Trường THCS Tịnh Bình an toàn về an ninh trật tự", mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự dòng họ Đỗ ở thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ.

 

Bên cạnh xây dựng, nhân rộng mô hình, huyện cũng thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình hiện có. Nhiều mô hình được biểu dương như: mô hình "Hội cựu chiến binh tham gia cảm hóa, giáo dục người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng dân cư" của Hội CCB thôn Minh Lộc, xã Tịnh Bắc đã cảm hóa, giáo dục được 8 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; mô hình "Chủ nhà trọ liên kết trong phòng, chống tội phạm" của Công an xã Tịnh Phong. Từ khi triển khai đến nay, các chủ nhà trọ trên địa bàn xã đã cung cấp hàng chục thông tin liên quan đến đối tượng nghi vấn cho lực lượng công an. Đặc biệt, giúp Công an xã Tịnh Phong củng cố hồ sơ và đưa 2 đối tượng có sử dụng chất ma túy ra kiểm điểm, giáo dục trước dân.

 

Hay mô hình "Tự quản, tự phòng" tại thôn Cù Và, xã Tịnh Giang, qua thực hiện tình trạng thanh, thiếu niên trong thôn vi phạm pháp luật đã giảm nhiều, tội phạm và tệ nạn xã hội không còn phức tạp như trước. Mô hình "Dòng họ tự quản về an ninh trật tự" dòng họ Lâm, ở thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ, nhờ đó đã quản lý con em, người thân trong gia đình, dòng họ không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

 

                                                                                    Kim Cúc


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích