English Thứ Hai, 19-11-2018, 21:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82560690
Đang online: 121

Sơn Tịnh xây dựng mới 19 mô hình về an ninh trật tự

Đăng ngày: 12/09/2018; 305 lần đọc

Tính đến thời điểm này, huyện Sơn Tịnh đã xây dựng mới 19 mô hình về an ninh trật tự.  

Một số mô hình hoạt động hiệu quả như: mô hình "5 xây, 4​ giảm" tại xã Tịnh Sơn, mô hình "Trường THCS Tịnh Sơn an toàn về an ninh trật tự", mô hình "Chủ nhà trọ liên kết phòng, chống tội phạm" tại thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong; mô hình "3 xây, 4 phòng" tại giáo họ tôn giáo Phước Thọ, Tịnh Giang; mô hình Dòng họ tự quản về an ninh trật tự dòng họ Lâm, ở thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ.

 

Nhân rộng 8 mô hình như: mô hình "Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông" tại thôn Thọ Lộc Bắc, Tịnh Hà, mô hình "Trường THCS Tịnh Bình an toàn về an ninh trật tự", mô hình dòng họ tự quản về an ninh trật tự dòng họ Đỗ ở thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ.

 

Bên cạnh xây dựng, nhân rộng mô hình, huyện cũng thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình hiện có. Nhiều mô hình được biểu dương như: mô hình "Hội cựu chiến binh tham gia cảm hóa, giáo dục người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng dân cư" của Hội CCB thôn Minh Lộc, xã Tịnh Bắc đã cảm hóa, giáo dục được 8 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; mô hình "Chủ nhà trọ liên kết trong phòng, chống tội phạm" của Công an xã Tịnh Phong. Từ khi triển khai đến nay, các chủ nhà trọ trên địa bàn xã đã cung cấp hàng chục thông tin liên quan đến đối tượng nghi vấn cho lực lượng công an. Đặc biệt, giúp Công an xã Tịnh Phong củng cố hồ sơ và đưa 2 đối tượng có sử dụng chất ma túy ra kiểm điểm, giáo dục trước dân.

 

Hay mô hình "Tự quản, tự phòng" tại thôn Cù Và, xã Tịnh Giang, qua thực hiện tình trạng thanh, thiếu niên trong thôn vi phạm pháp luật đã giảm nhiều, tội phạm và tệ nạn xã hội không còn phức tạp như trước. Mô hình "Dòng họ tự quản về an ninh trật tự" dòng họ Lâm, ở thôn Thọ Nam, xã Tịnh Thọ, nhờ đó đã quản lý con em, người thân trong gia đình, dòng họ không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

 

                                                                                    Kim Cúc


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích