English Thứ Sáu, 24-05-2019, 10:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95886775
Đang online: 245
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Sơn Tịnh với nhiều kinh nghiệm hay trong công tác khuyến học, khuyến tài

Đăng ngày: 27/08/2018; 801 lần đọc
Học sinh giỏi được nhận quà khuyến học

Qua nhiều năm triển khai xây dựng công tác khuyến học, khuyến tài, huyện Sơn Tịnh đã tập trung xây dựng và triển khai sâu rộng các hoạt động khuyến học khuyến tài đến với cộng đồng, nhờ đó đã thu hút được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia đóng góp xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài ở huyện ngày càng phát triển. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Sơn Tịnh có 61/61 thôn có chi hội khuyến học, 100% đơn vị trường có chi hội khuyến học, 100% xã có Ban khuyến học, 132 khu dân cư khuyến học, đạt trên 53%; có 6 xã đã phủ kín tổ chức khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, có 24 cơ quan cấp huyện có ban khuyến học chiếm 58%, toàn huyện có 378 chi hội khuyến học và ban khuyến học. Có 70% gia đình khuyến học.

 

Toàn huyện có trên 18.500 hội viên khuyến học. Tính từ khi vận động đến nay, toàn huyện đã vận động trên 20 tỷ đồng, trong đó cấp huyện khoảng 8 tỷ đồng, cấp cơ sở 12 tỷ đồng. Đã cấp học bổng khuyến học khuyến tài ở 2 cấp và cơ sở trên 18 ngàn suất học bổng, với tổng số tiền trên 17,8 tỷ đồng. Các trung tâm học tập cộng đồng xã đã chủ động mớ lớp tập trung và phối hợp với các hội, đoàn thể mớ 528 lớp học với trên 23.000 lượt học viên tham gia.

 

Qua nhiều năm triển khai xây dựng xã hội học tập đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như vậy, huyện Sơn Tịnh đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài. Ngoài việc chú trọng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, công văn, kế hoạch, đề án để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trên địa bàn.

 

Hội khuyến học huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn và chuyển trọng tâm công tác khuyến học, khuyến tài sang xây dựng xã hội học tập, quan tâm đến công dân học tập. Hội luôn bám sát cơ sở. Đây là một trong những kinh nghiệm thực tiễn thành công vì có xuống cơ sở Hội mới chuyển tải được thông tin, mới động viên cổ vũ tinh thần, mới làm chuyển biến nhận thức của người dân.

 

Trong lãnh đạo chỉ đạo, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể luôn xác định khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là một nội dung hết sức quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện phát động gia đình đảng viên là gia đình học tập, gia đình cán bộ phải là gia đình học tập, chi bộ phải là chi bộ học tập, Đảng bộ phải là Đảng bộ học tập. Đảng có làm gương, đảng viên có đi đầu thì Đảng mới lãnh đạo được phong trào, phong trào mới phát triển bền vững.

 

Công tác khuyến học còn gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị với Hội khuyến học để tăng tính hiệu quả của phong trào. Huyện luôn xây dựng và nhân rộng các mô hình xã hội học tập để duy trì tính bền vững của xã hội học tập. Sử dụng công nghệ thông tin, màn hình, máy chiếu trong công tác tuyên truyền tập huấn để thu hút sự chú ý hứng thú của người nghe. Đây là cách làm mới nhằm từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động khuyến học.

 

Thu Phượng – Kim Cúc​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và tham gia góp ý nội dung dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; trực tiếp gửi văn bản góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích