English Thứ Năm, 21-11-2019, 13:41 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112803098
Đang online: 267
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Sơn Tịnh với nhiều kinh nghiệm hay trong công tác khuyến học, khuyến tài

Đăng ngày: 27/08/2018; 854 lần đọc
Học sinh giỏi được nhận quà khuyến học

Qua nhiều năm triển khai xây dựng công tác khuyến học, khuyến tài, huyện Sơn Tịnh đã tập trung xây dựng và triển khai sâu rộng các hoạt động khuyến học khuyến tài đến với cộng đồng, nhờ đó đã thu hút được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia đóng góp xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài ở huyện ngày càng phát triển. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Sơn Tịnh có 61/61 thôn có chi hội khuyến học, 100% đơn vị trường có chi hội khuyến học, 100% xã có Ban khuyến học, 132 khu dân cư khuyến học, đạt trên 53%; có 6 xã đã phủ kín tổ chức khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, có 24 cơ quan cấp huyện có ban khuyến học chiếm 58%, toàn huyện có 378 chi hội khuyến học và ban khuyến học. Có 70% gia đình khuyến học.

 

Toàn huyện có trên 18.500 hội viên khuyến học. Tính từ khi vận động đến nay, toàn huyện đã vận động trên 20 tỷ đồng, trong đó cấp huyện khoảng 8 tỷ đồng, cấp cơ sở 12 tỷ đồng. Đã cấp học bổng khuyến học khuyến tài ở 2 cấp và cơ sở trên 18 ngàn suất học bổng, với tổng số tiền trên 17,8 tỷ đồng. Các trung tâm học tập cộng đồng xã đã chủ động mớ lớp tập trung và phối hợp với các hội, đoàn thể mớ 528 lớp học với trên 23.000 lượt học viên tham gia.

 

Qua nhiều năm triển khai xây dựng xã hội học tập đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như vậy, huyện Sơn Tịnh đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài. Ngoài việc chú trọng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, công văn, kế hoạch, đề án để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trên địa bàn.

 

Hội khuyến học huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn và chuyển trọng tâm công tác khuyến học, khuyến tài sang xây dựng xã hội học tập, quan tâm đến công dân học tập. Hội luôn bám sát cơ sở. Đây là một trong những kinh nghiệm thực tiễn thành công vì có xuống cơ sở Hội mới chuyển tải được thông tin, mới động viên cổ vũ tinh thần, mới làm chuyển biến nhận thức của người dân.

 

Trong lãnh đạo chỉ đạo, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể luôn xác định khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là một nội dung hết sức quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Huyện phát động gia đình đảng viên là gia đình học tập, gia đình cán bộ phải là gia đình học tập, chi bộ phải là chi bộ học tập, Đảng bộ phải là Đảng bộ học tập. Đảng có làm gương, đảng viên có đi đầu thì Đảng mới lãnh đạo được phong trào, phong trào mới phát triển bền vững.

 

Công tác khuyến học còn gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị với Hội khuyến học để tăng tính hiệu quả của phong trào. Huyện luôn xây dựng và nhân rộng các mô hình xã hội học tập để duy trì tính bền vững của xã hội học tập. Sử dụng công nghệ thông tin, màn hình, máy chiếu trong công tác tuyên truyền tập huấn để thu hút sự chú ý hứng thú của người nghe. Đây là cách làm mới nhằm từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động khuyến học.

 

Thu Phượng – Kim Cúc​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm triển khai thực hiện Quyết định số 972/QĐ-TCGDNN ngày 16/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, báo kết quả thực hiện cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Mộ Đức cung cấp thông tin có liên quan cho Nhà đầu tư phục vụ khảo sát, lập đề xuất dự án Khu du lịch phức hợp và bảo tồn rừng phòng hộ tại xã Đức Minh; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư các nội dung khác có liên quan theo nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 5069/UBND-KGVX ngày 12/9/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và UBND huyện Bình Sơn nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5957/BTNMT-TCMT ngày 13/11/2019 về việc phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường tại Trung tâm Điện lực Dung Quất để tham mưu trong quá trình thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Phổ chủ trì, tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công trình San lấp, xây dựng vỉa hè và tuyến thoát nước thuộc quy hoạch đường Trần Hưng Đạo, xã Phổ Ninh, huyện Đức Phổ, để kịp thời hoàn tất thủ tục quyết toán dự án và đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích