English Thứ Bảy, 16-02-2019, 12:53 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87074443
Đang online: 105

Sơn Tịnh tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt

Đăng ngày: 13/09/2018; 318 lần đọc
Tuyến đường sắt đi qua địa phận xã Tịnh Hà

Trong thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt diễn ra khá phức tạp, vì vậy, huyện Sơn Tịnh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông đường sắt, nhất là tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn huyện.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 16 điểm giao nhau giữa đường bộ và ​đường sắt. Trong đó, có 2 vị trí có người gác và cần chắn, 2 vị trí có cần chắn tự động, còn lại 12 vị trí đều lắp đặt rào chắn và biển báo.

 

Hiện nay, có 1 điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có khả năng mất an toàn giao thông tại km 914+990 thuộc thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ.

 

Để tăng cường các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra, huyện Sơn Tịnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. Từ đầu năm 2018 đến nay, đã tổ chức 12 lượt kiểm tra trật tự an toàn giao thông đường sắt.

 

Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông huyện, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã Tịnh Hà và Tịnh Thọ tiến hành kiểm tra các điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, kịp thời kiến nghị khắc phục các yếu tố gây mất an toàn giao thông.

 

Trong thời gian tới, huyện kiến nghị Ban An toàn giao thông tỉnh cần kiểm tra, xem xét kiến nghị ngành đường sắt lắp đặt hệ thống cần chắn tự động tại vị trí giao nhau giữa đường bộ và đường sắt tại lý trình km 914+990 thuộc thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ. Đồng thời, Ban An toàn giao thông huyện cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tăng cường công tác tuyên truyền đến tận cơ sở, hộ dân về các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông đường sắt; thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh cơ sở về lịch trình, kế hoạch chạy tàu trên các tuyến đường sắt để người dân biết và chủ động phòng tránh tai nạn giao thông.

 

                                                                        Thu Phượng - Kim Cúc


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước các cấp và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5781/UBND-KGVX ngày 21/9/2018 để triển khai thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 179/BKHCN-ƯDCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tổng hợp báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ theo thời gian yêu cầu.

 ​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích