English Thứ Hai, 19-11-2018, 21:03 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82560421
Đang online: 130

Sơn Tịnh tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt

Đăng ngày: 13/09/2018; 288 lần đọc
Tuyến đường sắt đi qua địa phận xã Tịnh Hà

Trong thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt diễn ra khá phức tạp, vì vậy, huyện Sơn Tịnh đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn và kiềm chế tai nạn giao thông đường sắt, nhất là tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trên địa bàn huyện.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 16 điểm giao nhau giữa đường bộ và ​đường sắt. Trong đó, có 2 vị trí có người gác và cần chắn, 2 vị trí có cần chắn tự động, còn lại 12 vị trí đều lắp đặt rào chắn và biển báo.

 

Hiện nay, có 1 điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có khả năng mất an toàn giao thông tại km 914+990 thuộc thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ.

 

Để tăng cường các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra, huyện Sơn Tịnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. Từ đầu năm 2018 đến nay, đã tổ chức 12 lượt kiểm tra trật tự an toàn giao thông đường sắt.

 

Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông huyện, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã Tịnh Hà và Tịnh Thọ tiến hành kiểm tra các điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, kịp thời kiến nghị khắc phục các yếu tố gây mất an toàn giao thông.

 

Trong thời gian tới, huyện kiến nghị Ban An toàn giao thông tỉnh cần kiểm tra, xem xét kiến nghị ngành đường sắt lắp đặt hệ thống cần chắn tự động tại vị trí giao nhau giữa đường bộ và đường sắt tại lý trình km 914+990 thuộc thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ. Đồng thời, Ban An toàn giao thông huyện cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tăng cường công tác tuyên truyền đến tận cơ sở, hộ dân về các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông đường sắt; thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh cơ sở về lịch trình, kế hoạch chạy tàu trên các tuyến đường sắt để người dân biết và chủ động phòng tránh tai nạn giao thông.

 

                                                                        Thu Phượng - Kim Cúc


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích