English Thứ Năm, 19-09-2019, 09:12 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109144912
Đang online: 243

Sơn Tịnh sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019

Đăng ngày: 21/08/2019; 232 lần đọc
Quang cảnh hội nghị

Chiều 20-8, UBND huyện Sơn Tịnh tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Trong 10 năm (2009-2019), huyện Sơn Tịnh luôn chú trọng bồi dưỡng và giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu. Q​uan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc. Lực lượng quân đội, công an được quan tâm xây dựng theo hướng “Chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm vững mạnh, rộng khắp, đảm bảo đủ 100% quân số theo đầu mối đơn vị, chất lượng chính trị được nâng cao, trong đó, đảng viên 31,8%, đoàn viên 63,8% và có 2/11 xã có Tiểu đội dân quân thường trực đi vào hoạt động có hiệu quả. Lực lượng Dự bị động viện được đăng ký, quản lý chặt chẽ, sắp xếp biên chế vào các đơn vị quân đội của Bộ, Quân khu đạt 96%, đơn vị Dự bị động viên của huyện đạt 100%,...

 

Tại hội nghị, UBND huyện Sơn Tịnh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

                                                                       

                                                       Kim Cúc – Đức Văn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 26/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về Danh mục thuốc hiếm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, khẩn trương xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 931/KH-BGDĐT ngày 09/9/2019 kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019.

 

Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

 

Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích