English Thứ Ba, 25-02-2020, 09:20 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119574730
Đang online: 326
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Sơn Tịnh đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Đăng ngày: 05/02/2020; 927 lần đọc
Sơn Tịnh thực hiện mô hình khuyến nông chăn nuôi dê

Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững, huyện Sơn Tịnh đã tích cực đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Qua đó, từng bước nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho nhân dân trên địa bàn huyện. 

Công tác tái cơ cấu ngành trồng trọt ở huyện Sơn Tịnh bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, diện tích, sản lượng các loại cây trồng tăng, góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Năm 2019, sản lượng lương thực toàn huyện hơn 53.770 tấn, đạt 102,4% so với chỉ tiêu năm 2020. Thực hiện chuyển đổi hơn 62 ha từ đất trồng lúa sang trồng ngô, năng suất bình quân đạt 66,33 tạ/ha, sản lượng 417 tấn. Giá trị sau thu hoạch trên 1 ha đất canh tác đạt 83 triệu đồng/ha. Trong đó, có những cây trồng cho giá trị cao như: cây rau quả các loại 120 triệu đồng, cây đậu đỗ các loại 72 triệu đồng, cây lạc 72 triệu đồng.

 

Trong năm, huyện thực hiện xây dựng 1 cánh đồng lớn tại xã Tịnh Bắc, qui mô 15 ha, sản xuất lúa ANS1, năng suất bình quân đạt 60 tạ/ha, Công ty TNHH Thuận Giao bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

bdv3-05022020.jpg
Sơn Tịnh quan tâm giúp đỡ hộ nghèo bằng cách hỗ trợ bò giống

 

Xác định chăn nuôi là ngành sản xuất quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, UBND huyện Sơn Tịnh đã chú trọng chỉ đạo thực hiện xây dựng các dự án phát triển sản xuất phù hợp với lợi thế của từng xã. Đặc biệt, trong chăn nuôi bò được huyện xác định là sản phẩm hàng hóa của huyện, đến nay tổng đàn bò của huyện hơn 31.400 con, bò lai chiếm 75% tổng đàn.

 

Từ cuối năm 2017 đến nay, huyện thực hiện Dự án “Hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển đàn bò lai hướng thịt trên nền bò cái lai zêbu tại các xã miền núi huyện Sơn Tịnh” và thực hiện chương trình dự án cải tiến nâng cao chất lượng giống bò thịt của tỉnh trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao tầm vóc, chất lượng thịt và tăng tỷ lệ thịt xẻ. Đồng thời, huyện tập trung nâng cao chất lượng giống trâu thông qua chọn lọc giống tốt và đầu tư, hỗ trợ chuyển đổi trâu giữa các vùng trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng đàn trâu trên địa bàn; xây dựng vùng chăn nuôi tập trung trên địa bàn xã Tịnh Hiệp, Tịnh Phong và Tịnh Thọ.

bdv2-05022020.jpg
Người dân đầu tư xây dựng nhà cửa khang trang

 

Trong năm qua, huyện Sơn Tịnh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng các vùng sản xuất tập trung, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, gắn với xây dựng và phát triển các sản phẩm thế mạnh, chủ lực của huyện.

 

Đến cuối năm 2019, huyện Sơn Tịnh có 8/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, UBND huyện đã phê duyệt cho 3 thôn đạt Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu gồm: thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh; thôn An Kim, xã Tịnh Giang và thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc.

 

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2020, huyện Sơn Tịnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tập trung phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, qui mô lớn, tổ chức sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực quốc gia. Đồng thời, khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm, sản xuất có liên kết chuỗi gắn với doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 608/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 về việc thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tham gia góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ; báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích