English Thứ Tư, 19-06-2019, 08:33 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99252716
Đang online: 228

Sơn Tịnh bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020

Đăng ngày: 04/06/2019; 359 lần đọc
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu đối với ông Trần Công Thành

Sáng 04-6, Huyện ủy Sơn Tịnh tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ để thực hiện qui trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Trần Công Thành-Chá​nh Văn Phòng huyện Sơn Tịnh, kết quả số phiếu đồng ý 27/30, đạt 90%.

 

                                                     Thu Phượng - Kim Cúc


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích