English Thứ Năm, 21-03-2019, 17:28 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89424780
Đang online: 133
Tin tức Bạn đọc viết Xem chi tiết tin tức

Sơn Tịnh: Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất

Đăng ngày: 29/10/2018; 859 lần đọc
Nông dân huyện Sơn Tịnh được chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật để chăn nuôi đạt hiệu quả

Trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh đã tập trung hướng về cơ sở, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tập trung vào công tác hỗ trợ, tư vấn, đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân.  

Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh hiện có 13.600 hội viên và 13.808 hộ có hội viên nông dân, chiếm gần 73,38% tổng số hộ nông nghiệp. Trong thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được các cấp Hội Nông dân trong huyện hoạt động có hiệu quả. Trong 5 năm, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 46 lớp dạy nghề tại chỗ cho 3.000 lượt nông dân và 2.500 nông dân tìm được việc làm mới, có thu nhập ổn định, vượt 16% chỉ tiêu giao, góp phần chuyển một bộ phận lao động nông nghiệp sang các ngành, nghề khác trong điều kiện quỹ đất đang bị thu hẹp dần và tốc độ cơ giới hóa trong nông nghiệp ngày càng phát triển nhanh.

bdv2-29102018.jpg
Nông dân được tiếp cận với những giống lúa chất lượng đạt năng suất cao

Cùng với việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các cấp Hội còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 6.439 hội viên, nông dân, đạt 90,1% chỉ tiêu. Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức hàng chục buổi tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý hơn 220 nông dân về quyền sử dụng đất và các pháp luật có liên quan như: Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai….

Nhằm hỗ trợ vốn cho hội viên nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, các cấp Hội đã thực hiện nguồn vốn vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tổng dư nợ đạt gần 57 tỷ đồng, với 1.929 hộ vay/56 tổ tiết kiệm và vay vốn. Tổng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn là 266 tỷ đồng, với 4.672 hộ vay/60 tổ. Hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng đạt hiệu quả cao, với nguồn vốn tăng trưởng đạt trên 10%/năm, vượt chỉ tiêu giao. Đến nay, tổng nguồn quỹ do Ban Điều hành Quỹ quản lý hơn 3,5 tỷ đồng, trong đó, vốn trung ương 1,5 tỷ đồng, vốn tỉnh 800 triệu đồng, vốn huyện 918 triệu đồng, vốn xã hơn 330 triệu đồng, với 20 dự án chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất kinh doanh, có gần 140 hộ tham gia, được phân bổ ở 11 xã. Qua kiểm tra, đánh giá hằng năm, 100% dự án hoạt động tốt, các hộ tham gia dự án sử dụng vốn đúng mục đích, thu nhập tăng, đời sống được cải thiện tốt hơn.

Trong thời gian qua, mặc dù gặp không ít những khó khăn, thách thức nhưng các cấp Hội, trực tiếp nhất là các hội cơ sở và hệ thống chi, tổ hội đã tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, phong trào tiếp tục phát triển khá mạnh trên nhiều lĩnh vực như: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ… Nhiều nông dân mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, cùng với sự vào cuộc của các cấp Hội và các ngành liên quan tổ chức tư vấn, giới thiệu giống cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, tổ chức dạy nghề, tham quan, hội thảo, hội nghị đầu bờ, xây dựng các mô hình trình diễn, tín chấp cho nông dân vay vốn, mua phân bón trả chậm với lãi suất ưu đãi, hướng dẫn xây dựng tổ nghề nghiệp… góp phần nâng cao chất lượng phong trào. Đến nay, toàn huyện có 4.500 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, có hàng trăm hộ có mức thu nhập 100 triệu đồng/năm, một số hộ có doanh thu từ 1 đến 2 tỷ đồng/năm.

Kết quả của phong trào đã góp phần động viên nông dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái, giúp các hộ nghèo bằng nhiều hình thức như: giúp vốn, giống, ngày công lao động, về cách làm ăn… Đồng thời, tạo việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động thường xuyên hoặc theo mùa vụ. Qua đó, nhiều hộ nghèo cải thiện điều kiện về nhà ở, tăng thêm thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Kim Cúc


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích